urban

19. februarja, 2019

Povzetek in sklepi šeste konference EPC VI: Razmislek o energetiki – Upravljanje nacionalne energetike in podnebnih ukrepov

Več informacij na povezavi: http://energypolicyconsideration.eu/epc-6-2019/conclusion-epc6/
18. junija, 2018

ANALIZA: ENERGIJA 2017

Energetska dejavnost z največ dobička po 2012 Energetska dejavnost je glede na ostale zelo specifična, saj je regulirana na številnih področjih, ker je to potrebno za […]