Uncategorized

17. avgusta, 2020

Aneks št. 1 h KPES

Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 41/2017). Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) kot stranka […]
9. marca, 2020

EZS podpisnik dokumenta »15 zavez odjemalcem« v okviru Eurelectrica

Evropsko združenje elektroenergetske industrije Eurelectric je 4. marca 2020 obelodanilo dokument »15 zavez odjemalcem«, ki ga je podpisalo 92 energetskih akterjev – 67 dobaviteljev električne energije […]
17. decembra, 2019

Ocena leta 2019 in napoved za 2020

Splošna ocena o delovanju energetike v letu 2019 je več kot dobra, saj je celoten elektroenergetski in plinski sistem deloval brez motenj in je zagotavljal varno, […]
22. novembra, 2019

»Slovenija mora postati gospodarsko uspešna nizkoogljična družba«

V petek, 22. novembra 2019, je zasedal upravni odbor (UO) Energetske zbornice Slovenije (EZS). Člani UO EZS so podaljšali mandat izvršnemu direktorju EZS Antonu Colariču za […]