Uncategorized

17. decembra, 2019

Ocena leta 2019 in napoved za 2020

Splošna ocena o delovanju energetike v letu 2019 je več kot dobra, saj je celoten elektroenergetski in plinski sistem deloval brez motenj in je zagotavljal varno, […]
22. novembra, 2019

»Slovenija mora postati gospodarsko uspešna nizkoogljična družba«

V petek, 22. novembra 2019, je zasedal upravni odbor (UO) Energetske zbornice Slovenije (EZS). Člani UO EZS so podaljšali mandat izvršnemu direktorju EZS Antonu Colariču za […]
23. oktobra, 2019

»V Sloveniji bi veljalo izkoristiti obnovljive vire energije (OVE), ki so na voljo«

V torek, 22. oktobra 2019, je zasedal upravni odbor (UO) Energetske zbornice Slovenije (EZS). Potekala je razprava o osnutku Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), […]
7. oktobra, 2019

SPOROČILO ZA JAVNOST po prvi redni seji upravnega odbora (UO) Energetske zbornice Slovenije (EZS) v mandatnem obdobju 2019-2023

Potem ko je skupščina Energetske zbornice Slovenije (EZS) julija letos za predsednika EZS za mandatno obdobje 2019-2023 imenovala Marjana Eberlinca, sicer glavnega direktorja družbe Plinovodi, je […]