O nas

O nas

Energetska zbornica Slovenije (v nadaljevanju EZS) združuje, povezuje in zastopa svoje člane – podjetja in podjetnike dejavnosti energetike v odnosu do državnih organov in evropskih združenj. Od leta 2008 je EZS samostojna zbornica in ne deluje več kot enota GZS. Poslanstvo zbornice je uveljavljanje vpliva svojih članov v razmerju do države, sindikatov, organov in institucij Evropske skupnosti in drugih partnerjev pri sprejemanju in uresničevanju gospodarske politike, izvajanje gospodarsko pospeševalnih storitev in izvajanje javnih pooblastil v skladu z zakonom. Pri nastopanju v socialnem dialogu ima EZS v skladu z zakonom in statutom tudi položaj enega od združenj delodajalcev v RS.

 

Osebna izkaznica EZS

Energetska zbornica Slovenije

Skrajšano ime: EZS

Sedež: Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 5898 269

Elektronski naslov: ezs@ezs.si

Spletni naslov: www.ezs.si 

Matična številka: 2341824

Identifikacijska številka za DDV: 50198700

Zavezanec za DDV: DA

 

 

Kontakti

Izvršni direktor

Anton Colarič

T: 01 589 8270

E: anton.colaric@ezs.si

 

Pomočnik izvršnega direktorja

Klemen Vehovar mag. energetike

T: 01 589 8266

E: klemen.vehovar@ezs.si

 

Tajnica

Nada Lalovič

T: 01 589 8269

E: nada.lalovic@ezs.si

 

 

Vodstvo EZS

Marjan Eberlinc, predsednik EZS

Anton Colarič, izvršni direktor EZS

 

Pravne osnove zbornice

 

Organi zbornice

 • Skupščina;
 • Upravni odbor;
 • Predsednik;
 • Nadzorni odbor;
 • Izvršni direktor.

 

Skupščina je najvišji organ EZS. Sestavljajo jo predstavniki vseh članov EZS, ki so izvoljeni v skladu s statutom in pravilnikom o volitvah.  Mandat skupščine traja štiri leta. Mandati upravnega odbora, nadzornega odbora in predsednika so vezani na mandat skupščine EZS.

 

Članstvo v EZS

Člani EZS so lahko gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem oziroma prebivališčem v RS, ki pretežno opravljajo energetske dejavnosti, dejavnosti povezane z energijsko oskrbo in rabo in druge gospodarske dejavnosti.

Z namenom izpolnjevanja ciljev članstva, EZS za svoje člane opravlja dejavnosti in naloge zlasti na naslednjih področjih:

 • zastopanje interesov članov pred državnimi organi in organi EU zlasti na področju energetskih dejavnosti in pri oblikovanju področne zakonodaje;
 • sodelovanje pri oblikovanju gospodarskega sistema in ekonomske politike;
 • sektorski socialni dialog s sklepanjem kolektivnih pogodb dejavnosti in sodelovanje v procesu usklajevanja skupnih interesov članov na nacionalni ravni;
 • spremljanje stanja v stroki in predlaganje ukrepov za razvoj stroke ter poklicnega in strokovnega izobraževanja;
 • izvajanje nalog povezanih z izvajanjem javnih pooblastil, podeljenih EZS;
 • zagotavljanje poslovnih informacij in nasvetov s področja delovanja ter podpora članom pri navezovanju poslovnih stikov in povezav;
 • organiziranje poslovno promocijskih dejavnosti kot so seminarji, konference in drugi predstavitveni dogodki ter organiziranje poslovnih delegacij in sejemskih predstavitev;
 • članstvo v mednarodnih poslovnih in delodajalskih združenjih na področju energijske oskrbe;
 • uresničevanje ostalih interesov članov.

 

Upravni odbor EZS

Upravni odbor EZS je organ upravljanja. Šteje največ do 25 predstavnikov članov zbornice. Predsednik EZS je po položaju član upravnega odbora in mu predseduje.

Člani upravnega odbora:

IME PRIIMEK PODJETJE
Uroš Blažica ELEKTRO PRIMORSKA, D.D.
Anton Colarič ENERGETSKA ZBORNICA SLOVENIJE
Milan Curk PLINARNA MARIBOR, D.D.
Marjan Eberlinc PLINOVODI, D.O.O.
Ludvik Golob PREMOGOVNIK VELENJE, D.D.
Bojan Horvat ENERGIJA PLUS, D.O.O.
Mojca Kert PETROL ENERGETIKA, D.O.O.
Arman Koritnik TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ, D.O.O.
Matjaž Marovt HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE, D.O.O.
Bojan Kumer ELEKTRO ENERGIJA, D.O.O.
Boris Kupec ELEKTRO CELJE, D.D.
Samo Lozej ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O.
Bojan Luskovec ELEKTRO GORENJSKA, D.D.
Tomislav Malgaj TERMOELEKTRARNA BRESTANICA, D.O.O.
Aleksander Mervar ELES, D.O.O.
Rudolf Mlinarič NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, D.O.O.
Boštjan Napast GEOPLIN, D.O.O.
Martin Novšak GEN ENERGIJA, D.O.O.
Dejan Paravan GEN-I, D.O.O.
Karol Peter Peršolja BORZEN, D.O.O.
Marjan Pintar SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA, D.O.O.
Andrej Tumpej DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR, D.O.O.
Andrej Ribič ELEKTRO LJUBLJANA, D.D.
Andrej Vizjak HIDROELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI, D.O.O.
Matjaž Vodušek SODO, D.O.O.

 

Kontakt

Dimičeva 13, 1000 Ljubljana

T: 01 58 98 269

E: ezs@ezs.si

 

Sedež EZS –  kje smo

Nahajamo se v IV. nadstropju poslovne stavbe GZS

KAKO DO NAS?