Predstavitev

O nas

Energetska zbornica Slovenije (ESZ) je samostojno, prostovoljno, interesno in nepridobitno združenje pravnih in fizičnih oseb, ki na trgu samostojno opravljajo pretežno pridobitne energetske dejavnosti. Energetska zbornica Slovenije (ESZ) torej povezuje in zastopa interese svojih članov.

Energetska zbornica Slovenije (EZS) je bila ustanovljena 15. junija 2007 in v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani vpisana 29. oktobra istega leta. Delovati je začela 1. januarja 2008.

ČLANI

V EZS so včlanjena podjetja – proizvajalci in distributerji energije ter operaterji na trgu plina in elektrike, akademske institucije ter tudi mala in srednja podjetja (MSP).

Kdo lahko postane član EZS? Člani EZS so lahko gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem oziroma prebivališčem v RS, ki pretežno opravljajo energetske dejavnosti, dejavnosti povezane z energijsko oskrbo in rabo in druge gospodarske dejavnosti.

NALOGE

Temeljni namen in cilji vseh dejavnosti EZS so prispevati k izboljševanju poslovne učinkovitosti in konkurenčnosti članov na globalnem trgu ter s tem tudi k rasti in učinkovitosti slovenskega gospodarstva. Naloge EZS vključujejo tudi ekonomsko socialni dialog (EZS ima položaj enega od združenj delodajalcev v Republiki Sloveniji), delo na področju zakonodaje in politike (sodelovanje pri oblikovanju gospodarskega sistema in ekonomske politike), informiranje in svetovanje članom, izobraževanje ter organizacijo dogodkov.

Energetska zbornica Slovenije (EZS) samostojno sprejema in uveljavlja stališča svojih članov tako v odnosu do zunanjih deležnikov v Sloveniji in na ravni Evropske unije, sodeluje z uradnimi organi, vključno na sejah odborov Državnega zbora in Državnega sveta, ko se sprejemajo predpisi, ki še posebej zadevajo interese članov EZS. Energetska zbornica Slovenije (EZS) izraža in zastopa tudi druge posebne interese energetskih dejavnosti. Z namenom uresničevanja specifičnih interesov članov lahko EZS sklepa pogodbe o sodelovanju z drugimi organizacijami.

Osebna izkaznica EZS

Energetska zbornica Slovenije

Skrajšano ime: EZS

Sedež: Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 5898 269

Elektronski naslov: ezs@ezs.si

Spletni naslov: www.ezs.si

Matična številka: 2341824

Identifikacijska številka za DDV: 50198700

Zavezanec za DDV: DA

Kontakti

Izvršni direktor:

Anton Colarič
T: 01 589 8270
E: anton.colaric@ezs.si


Sodelavka za strateško komuniciranje:

mag. Ana Vučina Vršnak
M: 040 241 963
E: ana.vucina@ezs.si


Tajnica:

Nada Lalovič
T: 01 589 8269
E: nada.lalovic@ezs.si

Vodstvo zbornice

Marjan Eberlinc, predsednik EZS

Anton Colarič, izvršni direktor EZS

Povezave

Energetska zbornica Slovenije (EZS) je samostojna pravna oseba. Ne deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), vendar pa z njo tesno sodeluje. Člani EZS so bili v preteklosti povezani v okviru GZS Energetske zbornice kot enote GZS. Nekateri člani EZS delujejo tudi v okviru Strateškega sveta za energetski prehod (SSEP) pri GZS.