O IAEE

IAEE kot mednarodna organizacija z danes okrog 4.400 člani iz 100 držav povezuje vse zainteresirane za energetsko ekonomiko. Gre za interdisciplinarno in strokovno povezovanje. V združenju sodelujejo strokovnjaki iz prakse, raziskovalci, akademiki, študenti, predstavniki državnih institucij in regulatorjev ter drugi.

Glavni cilji IAEE so: olajševanje prostega pretoka informacij in izmenjave idej o energetskih vprašanjih (povezovanje in mreženje), omogočanje visokokakovostnih raziskav in razvoja ter izobraževanje študentov in energetskih strokovnjakov.

IAEE udejanja svoje poslanstvo zlasti z objavljanjem prispevkov v  vodilnih publikacijah in elektronskih medijih, kot npr. Energy Journal (od 1980) in Economics of Energy & Environmental Policy (od 2011). Pripravlja in organizira konference, vodi spletno bazo članstva in ureja podatkovno bazo za izobraževanje na področju energetske ekonomike.