POSTOPEK VČLANITVE

1.     Podpis pristopnih dokumentov
Vsi, ki bi si želeli pristopiti, lahko izpolnijo ali Aneks za pristop kot aktivni člani (Priloga 1) ali Aneks za pristop kot opazovalec (Priloga 2). Podpisan aneks v dveh izvodih se nato posreduje EZS – Sekcija SAEE bodisi preko pošte (na naslov Energetska zbornica, za Slovensko združenje za energetsko ekonomiko, Dimičeva 13, Ljubljana) bodisi preko elektronske pošte (skeniran dokument pošljite na saee@output.si

2.     Ureditev članstva v IAEE
Vsakdo mora samostojno urediti včlanitev v mednarodno organizacijo International Asocciation for Energy Economics (IAEE) preko spletne strani: 

https://www.iaee.org/en/membership/application.aspx

Cena letne članarine za posameznika znaša 100 USD.

3.     Ureditev članstva v EZS (samo za aktivne člane)
Za tiste, ki želijo postati aktivni člani, SAEE uredi včlanitev v EZS, ko prejme podpisan aneks. Letna članarina v EZS za namene izvajanja aktivnega članstva v SAEE znaša 50 EUR. Če se včlanjujejo posamezniki pooblaščenci pravnih oseb in so te pravne osebe člani EZS, imajo članarino v EZS že pokrito preko članstva pravne osebe (pooblastitelja) v EZS.

DOKUMENTI:

PRILOGA 1: Aneks za pristop k SAEE kot aktivni član
PRILOGA 2: Aneks za pristop k SAEE kot opazovalec