UGODNOSTI ZA ČLANE

SAEE nudi različne ugodnosti svojim članom in je do danes pridobilo podporo sorodnih organizacij, med drugim Slovenskega združenja za energetiko (SZE), Društva ekonomistov elektrogospodarstva in premogovništva, Slovenskega nacionalnega komiteja Svetovnega energetskega sveta (SNK WEC), sekcij Eurelectric ter IPET, ki delujeta v okviru EZS.

Želimo se povezovati tudi z drugimi sorodnimi organizacijam.