SKRBNO RAVNANJE Z ENERGIJO

Skrbno ravnanje z vsemi vrstami energije je odgovorno ravnanje in lahko pomembno prispeva k manjši porabi. Manjša poraba pomeni manj izpustov toplogrednih plinov in nižje račune. Česar ne porabimo, tudi ne plačamo!
S skrbnejšim ravnanjem z energijo prispevamo svoj del k boju proti podnebnim spremembam in obenem lahko omilimo posledice energetske krize, s katero se soočamo.