Energetska zbornica Slovenije

Energetska zbornica Slovenije (ESZ) je samostojno, prostovoljno, interesno in nepridobitno združenje pravnih in fizičnih oseb, ki na trgu samostojno opravljajo pretežno pridobitne energetske dejavnosti. Energetska zbornica Slovenije (ESZ) torej povezuje in zastopa interese svojih članov.

Energetska zbornica Slovenije (EZS) je bila ustanovljena 15. junija 2007 in v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani vpisana 29. oktobra istega leta. Delovati je začela 1. januarja 2008.

V EZS so včlanjena podjetja – proizvajalci in distributerji energije ter operaterji na trgu plina in elektrike, akademske institucije ter tudi mala in srednja podjetja (MSP).

Novice

23. oktober, 2019

»V Sloveniji bi veljalo izkoristiti obnovljive vire energije (OVE), ki so na voljo«

V torek, 22. oktobra 2019, je zasedal upravni odbor (UO) Energetske zbornice Slovenije (EZS). Potekala je razprava o osnutku Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), […]
7. oktober, 2019

SPOROČILO ZA JAVNOST po prvi redni seji upravnega odbora (UO) Energetske zbornice Slovenije (EZS) v mandatnem obdobju 2019-2023

Potem ko je skupščina Energetske zbornice Slovenije (EZS) julija letos za predsednika EZS za mandatno obdobje 2019-2023 imenovala Marjana Eberlinca, sicer glavnega direktorja družbe Plinovodi, je […]
9. julij, 2019

SPOROČILO ZA JAVNOST o imenovanju predsednika Energetske zbornice Slovenije (EZS) za mandatno obdobje 2019-2023

Na začetku julija 2019 je skupščina Energetske zbornice Slovenije (EZS) na podlagi zapisnika volilne komisije EZS, ki se je sestala 21. junija 2019, potrdila, da je […]