Sekcija Slovenski nacionalni komite Svetovnega energetskega sveta (SNK WEC)

Najmlajša sekcija EZS sodeluje s Svetovnim energetskim svetom (World Energy Council – WEC), vključno pri projektu svetovne energetske trileme (World Energy Trilemma).

OPIS

Sekcija SNK WEC je bila ustanovljena 28. septembra 2020, ko je pogodbo o ustanovitvi in oblikovanju Sekcije SNK WEC podpisala zadnja izmed 12 ustanovnih članic. Ustanovne članice so: Elektro Gorenjska, Elektro Celje, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Primorska, Elektroinštitut Milan Vidmar, ELES, Plinovodi, GEN energija, GEN-I, HSE, SODO. 1. Zbor članov Sekcije SNK WEC, ki je tudi izvolil predsednika in podpredsednico, je potekal 29. oktobra 2020.

SNK WEC je član mednarodne organizacije Svetovni energetski svet, World Energy Council (WEC), tako da je njegovo delo uokvirjeno s poslanstvom WEC.

Preden je SNK WEC postal Sekcija v okviru EZS, je deloval kot društvo, ustanovljeno že leta 1992, ukinjeno pa 3. septembra 2020.

  AKTUALNO

  Delo SNK WEC bo v 2024 osnovano na dosedanjih aktivnostih in bo usmerjeno v:

  1. izmenjavo stališč in nadaljnjo vključevanje Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (MOPE) v delovanje SNK WEC,
  2. sodelovanje z WEC pri naslednjih projektih:
   • Svetovna energetska trilema – World Energy Trilemma (prioriteta),
   • Spremljanje svetovnih energetskih izzivov – World Energy Issues Monitor (prioriteta),
   • Svetovni energetski pulz – World Energy Pulse,
  1. aktivno vključevanje v delovanje WEC na evropski in mednarodni ravni – sodelovanje v programskem odboru WEC pri pripravi usmeritev, vsebin, dogodkov,
  2. sodelovanje z ostalimi sekcijami znotraj EZS in s panožnimi združenji in znanstveno akademskimi organizacijami v nacionalnem prostoru,
  3. pod okriljem EZS sodelovanje z državnimi organi (prvenstveno MOPE):
   • sodelovanje SNK WEC v okviru razprav in javnih razgrnitev pomembnih strateških dokumentov s področja energetskih in podnebnih politik tako na nacionalni kot na EU ravni, z ozirom na globalne trende,
   • vključevanje predstavnikov državnih organov v okrogle mize in konference, ki jih organizirajo EZS, SNK WEC ali WEC,
  1. organizacijo razprav – okroglih miz, predstavitve Trilemma poročila, sodelovanje z WEC Nemčija (Weltenergierat – Deutschland) v okviru večjega letnega dogodka EZS in izmenjave dobrih praks, drugi dogodki z vabljenimi gosti (online ali v živo), zlasti v luči trenutnih razmer na energetskem področju,
  2. aktivna udeležba vodstva SNK WEC na kongresu WEC v Rotterdamu aprila 2024.

   

   

  AKTUALNO: SVETOVNA ENERGETSKA TRILEMA 2022

  Na letnem zboru članov sekcije SNK WEC 30. novembra 2022 je potekala predstavitev poročila Trilemma Index Report 2022, ki jo je podal Paul Appleby, Chief Insights Officer pri Svetovnem energetskem svetu (WEC). Izpostavil je uspeh Slovenije, ki je letos napredovala za 11. mest in se uvrstila na 9. mesto, zlasti zaradi ukrepov, ki jih sprejema trenutna vlada na področju spopadanja z visokimi cenami energije. Dejstvo je, da Slovenija ostaja močna na področju energetske varnosti oz. pri zagotavljanju zanesljivosti oskrbe, več naporov pa bo v prihodnje, tako kot v celotni EU, treba usmeriti na področje energetske trajnosti. Vsekakor pa WEC napoveduje turbulentna 3 leta, ki so pred nami na globalni ravni. Njegova predstavitev je na voljo tukaj.

  Predstavitve se je udeležila tudi državna sekretarka na Ministrstvu za infrastrukturo mag. Tina Seršen, ki je pozdravila odlično uvrstitev Slovenije v okviru letošnje trileme ter izrazila upanje, da nam prihodnje leto uspe še boljša uvrstitev. Pri tem je pozvala tudi energetska podjetja, da dajo vse od sebe. Hkrati pa je apelirala tudi na EU, ki mora najti ustrezne rešitve za vse države članice pri izhodu iz trenutne energetske krize.

  Podpredsednica SNK WEC Karina Medved Bregar je v imenu članov sekcije poudarila pomen sodelovanja energetskega sektorja ter določevalcev, saj smo vsi v istem čolnu, ko govorimo o ciljih doseganja podnebne nevtralnosti do 2050. V tem okviru je izpostavila pomen sprejemanja nove zakonodaje glede pospeševanja umeščanja OVE skladno z akcijskim načrtom Evropske komisije REPowerEU.

  Člani sekcije so v razpravi poudarili, da bo pri zagotavljanju dobrega rezultata Slovenije pri trilemi v prihodnje, še posebej ob izhodu iz premoga in nadomestitvi kapacitet, pomembno vlogo poleg OVE imela tudi jedrska energija.

   

  PREBERITE:

   Kontakt:

   Predsednik:
   dr. Ivan Šmon
   ivan.smon@elektro-gorenjska.si

   Podpredsednica:
   Karina Medved Bregar
   karina.medved-bregar@hse.si

   Predsedujoči:

   Predsednik Sekcije SNK WEC je dr. Ivan Šmon, predsednik uprave Elektra Gorenjska, podpredsednica je Karina Medved Bregar, svetovalka za energetske politike in EU zadeve iz HSE. Izvoljena sta bila oktobra 2020 na
   1. Zboru članov Sekcije SNK WEC in sta imenovana za obdobje petih (5) let.

   Člani:
   12