Letna konferenca energije na kvadrat

Ljubljana, 14. maj 2024 Dvorana A, stavba GZS, Ljubljana

Letna konferenca energije na kvadrat E2ZS je zasnovana kot edinstvena platforma, kjer se bodo srečali vsi ključni deležniki, ki soustvarjajo sedanjost in prihodnost energetike v Sloveniji.

  Poseben poudarek bo tudi na sekcijah EZS, saj bomo na konferenco povabili najvidnejše predstavnike svetovnih in evropskih združenj, kot sta denimo Združenje evropske elektroindustrije Eurelectric in Svetovni energetski svet (World Energy Council – WEC). Na dogodku bomo z vrhunskimi domačimi in tujimi strokovnjaki razpravljali o najaktualnejših temah: elektrifikacija in izzivi e-desetletja, razogljičenje in uporaba fosilnih goriv, pomen jedrske energije, izkušnja in pogledi iz Nemčije, ki je za Slovenijo največji gospodarski partner in tista država, ki jo največkrat analiziramo in komentiramo. Dogodek bo priložnost za vsa energetska vprašanja, tudi tista, ki jih morda različni deležniki ne upajo postaviti na glas iz najrazličnejših razlogov.

  Dogodek je zaznamovan kot začetek nove tradicije – tradicije organizacije večjega energetskega dogodka EZS, ki bi potekal letno (ali enkrat na dve leti). Naša vizija je, da postane osrednji dogodek s področja energetike v Sloveniji.

  Organizator:

  Energetska zbornica Slovenije
  Dimičeva ulica 13
  1000 Ljubljana

  Kontakt:

  ezs@ezs.si

  Energetski prehod

  Energetski prehod pomeni prehod z energetskega sistema, ki temelji predvsem na fosilnih gorivih, na sistem, ki temelji na obnovljivih virih energije (OVE).

  Publikacije

  V Energetski zbornici Slovenije spodbujamo podnebni in energetski dialog na vseh ravneh – tudi s publikacijami za večjo informiranost in ozaveščenost družbe o pomenu energije.