Letna konferenca energije na kvadrat

Letna konferenca energije na kvadrat E2ZS je zasnovana kot edinstvena platforma, kjer se srečujejo vsi ključni deležniki, ki soustvarjajo sedanjost in prihodnost energetike v Sloveniji.

Poseben poudarek je tudi na sekcijah EZS, saj na konferenco vabimo najvidnejše predstavnike svetovnih in evropskih združenj, kot sta denimo Združenje evropske elektroindustrije Eurelectric in Svetovni energetski svet (World Energy Council – WEC). Na dogodku z vrhunskimi domačimi in tujimi strokovnjaki razpravljamo o najaktualnejših temah. Dogodek je priložnost za vsa energetska vprašanja, tudi tista, ki jih morda različni deležniki ne upajo postaviti na glas iz najrazličnejših razlogov.

Konferenca energije na kvadrat, ki je prvič potekala 14. maja 2024 v Ljubljani, predstavlja  začetek nove tradicije – tradicije organizacije večjega energetskega dogodka EZS, ki bo potekal najverjetneje enkrat na dve leti. Naša vizija je, da postane osrednji dogodek s področja energetike v Sloveniji. 

  Organizator:

  Energetska zbornica Slovenije
  Dimičeva ulica 13
  1000 Ljubljana

  Kontakt:

  ezs@ezs.si

  Video reportaža s konference

  Energetski prehod

  Energetski prehod pomeni prehod z energetskega sistema, ki temelji predvsem na fosilnih gorivih, na sistem, ki temelji na obnovljivih virih energije (OVE).

  Publikacije

  V Energetski zbornici Slovenije spodbujamo podnebni in energetski dialog na vseh ravneh – tudi s publikacijami za večjo informiranost in ozaveščenost družbe o pomenu energije.

  Spodaj navedeni sponzorji in promotor so pomagali EZS pri organizaciji konference tudi k izvedbi več trajnostnih ciljev, ki pripomorejo k dobrobiti širše družbe, med drugim je EZS: promocijo o dogodku izvajal izključno v elektronski obliki; hrano in pijačo v okviru pogostitve zagotovil v pretežni meri iz lokalnega okolja; naročil toliko hrane, kot je bilo na dogodku gostov, z namenom minimiziranja količine živilskih odpadkov; zagotovil uporabo steklenih kozarcev in keramičnih krožnikov z namenom preprečevanja odpadkov iz embalaže.

  ZLATI SPONZOR:

  SREBRNI SPONZOR:

  BRONASTI SPONZOR:

  BRONASTI PROMOTOR: