Sekcija Slovensko združenje za energetsko ekonomiko (SAEE)

SAEE združuje člane Mednarodnega združenja za energetsko ekonomiko (International Association for Energy Economics – IAEE), ki ima sedež v Clevelandu, Ohio, ZDA.

Postopek
včlanitve

O IAEE

Ugodnosti
za člane

Manifest energetske
ekonomike

Koledar
dogodkov

Arhiv
dogodkov

Sekcija Slovensko združenje za energetsko ekonomiko (SAEE) združuje člane Mednarodnega združenja za energetsko ekonomiko (International Association for Energy Economics – IAEE), ki ima sedež v Clevelandu, Ohio, ZDA.

Vsak, ki si želi sodelovati v organizaciji IAEE, se lahko pridruži kot:

 • aktivni član, ki ima pravico glasovati (in ki je član tako v IAEE kot v EZS in poravnava obveznosti iz obeh naslovov) ali
 • opazovalec (ki je član samo v IAEE in poravnava obveznosti le iz tega naslova).

Slovensko združenje za energetsko ekonomiko (SAEE) trenutno združuje le posameznike – fizične osebe in posameznike kot pooblaščence gospodarskih družb. Pravne osebe lahko delujejo v SAEE kot institucionalni član ali preko posameznikov, ki jih pooblastijo za zastopanje v delovanju SAEE.

OPIS
Sekcija SAEE je bila ustanovljena 15. julija 2015. Dva meseca za tem, 14. septembra 2015, ga je Mednarodno združenje za energetsko ekonomiko (International Association for Energy Economics – IAEE) potrdil za svojo 30. nacionalno podružnico.

SAEE sledi ciljem delovanja IAEE in si je v tem okviru zastavilo tudi svoje cilje:

 • povezovanje oseb, zainteresiranih za energetsko ekonomiko, z oblikovanjem foruma za strokovno razpravo,
 • zagotavljanje pogojev za strokovno razpravo in izmenjavo izkušenj,
 • pospeševanje strokovne komunikacije med osebami iz različnih držav in
 • izobraževanje s področja energetske ekonomike.

 

Kontakt:

ezs@ezs.si

marko.ilersic@plinovodi.si

nevenka.hrovatin@ef.uni-lj.si 

Predsedujoči:
Predsednik: mag. Marko Ileršič, Plinovodi
Podpredsednica: dr. Nevenka Hrovatin, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani Generalna sekretarka: Manja Potočnik, Plinovodi

 Člani:
22 aktivnih članov in 1 opazovalec
(stanje konec leta 2022)

Glavne aktivnosti v letu 2024:

Glavne načrtovane aktivnosti SAEE v letu 2024 so:

 • tri redne seje, na katerih se poleg pregleda dela in aktualnih dogodkov izvedejo tudi strokovna predavanja s področja energetske ekonomike in managementa,
 • aktivnosti za uresničevanje usmeritev Manifesta energetske ekonomike, ki je bil noveliran leta 2023,
 • povezovanje z ostalimi sekcijami, ki delujejo v okviru EZS, ter s sorodnimi organizacijami/združenji,
 • sodelovanje pri delu IAEE in na dogodkih IAEE (webinarji itd.),
 • udeležba na srečanju vodij evropskih podružnic IAEE (European Affiliate Leaders Meeting),
 • aktivna udeležba z raziskovalnimi prispevki na konferencah IAEE.

POSTOPEK VČLANITVE

1.     Podpis pristopnih dokumentov
Vsi, ki bi si želeli pristopiti, lahko kot podjetje izpolnijo bodisi Aneks za pristop kot aktivni člani (Priloga 1) ali Aneks za pristop kot opazovalec (Priloga 2). Podpisan aneks v dveh izvodih se nato posreduje EZS – Sekcija SAEE bodisi preko pošte (na naslov Energetska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana) bodisi digitalno podpisan preko elektronske pošte  (na e-naslov ezs@ezs.si).

2.     Ureditev članstva v IAEE
Vsakdo mora samostojno urediti včlanitev v mednarodno organizacijo International Asocciation for Energy Economics (IAEE) preko spletne strani: https://www.iaee.org/en/membership/application.aspx

Cena letne članarine za leto 2024 je objavljena na strani IAEE tukaj.

3.     Ureditev članstva v EZS (samo za aktivne člane)
Za tiste, ki želijo postati aktivni člani, SAEE uredi včlanitev v EZS, ko prejme podpisan aneks. Letna članarina v EZS za namene izvajanja aktivnega članstva v SAEE znaša 50 EUR. Če se včlanjujejo posamezniki pooblaščenci pravnih oseb in so te pravne osebe člani EZS, imajo članarino v EZS že pokrito preko članstva pravne osebe (pooblastitelja) v EZS.

DOKUMENTI:

PRILOGA 1: Aneks za pristop podjetja k Sekciji SAEE kot aktivni član
PRILOGA 2: Aneks za pristop podjetja k Sekciji SAEE kot opazovalec

PRILOGA 3: Aneks za pristop fizičnega člana k Sekciji SAEE kot aktivni član 

O IAEE

IAEE kot mednarodna organizacija z danes okrog 2.800 člani iz 110 držav povezuje vse zainteresirane za energetsko ekonomiko. Gre za interdisciplinarno in strokovno povezovanje. V združenju sodelujejo strokovnjaki iz prakse, raziskovalci, akademiki, študenti, predstavniki državnih institucij in regulatorjev ter drugi.

Glavni cilji IAEE so: olajševanje prostega pretoka informacij in izmenjave idej o energetskih vprašanjih (povezovanje in mreženje), omogočanje visokokakovostnih raziskav in razvoja ter izobraževanje študentov in energetskih strokovnjakov.

IAEE udejanja svoje poslanstvo zlasti z objavljanjem prispevkov v  vodilnih publikacijah in elektronskih medijih, kot npr. Energy Journal (od 1980) in Economics of Energy & Environmental Policy (od 2011). Pripravlja in organizira konference, vodi spletno bazo članstva in ureja podatkovno bazo za izobraževanje na področju energetske ekonomike.

UGODNOSTI ZA ČLANE

SAEE nudi različne ugodnosti svojim članom in je do danes pridobilo podporo sorodnih organizacij, med drugim Slovenskega združenja za energetiko (SZE), Društva ekonomistov elektrogospodarstva in premogovništva, Slovenskega nacionalnega komiteja Svetovnega energetskega sveta (SNK WEC), sekcij Eurelectric ter IPET, ki delujeta v okviru EZS. Želimo se povezovati tudi z drugimi sorodnimi organizacijam.

MANIFEST ENERGETSKE EKONOMIKE

Manifest energetske ekonomike predstavlja jasen in ciljno usmerjen dokument predlaganih ukrepov za spremembe v energetiki in v povezanih panogah. Navedeni so predlogi, ki bi z vidika energetske ekonomike zagotovili kakovostne energetske storitve za gospodarstvo in prebivalstvo Slovenije, omogočili nadaljnji trajnostni razvoj energetike in povečali njeno konkurenčnost v Sloveniji in v svetu.

Prva izdaja Manifesta je bila pripravljena v letu 2017, v letu 2023 pa je bila pripravljena posodobljena in dopolnjena izdaja.

Dokumenti:

Manifest energetske ekonomike v slovenščini

 

KOLEDAR DOGODKOV

Objavljamo pregled izobraževalnih dogodkov s področja energetske ekonomike: KOLEDAR ZA TEKOČE LETO

AKTUALNO!

Julija 2023 je potekala: 18th IAEE European Conference (in cooperation with Bocconi University): The Global Energy Transition Transition Toward Decarbonization. Več kot 200 znanstvenih prispevkov je na voljo TUKAJ.

Oktobra 2022 je potekala 3. Znanstvena konferenca SAEE. Zbornik na 188  straneh je na voljo TUKAJ.

ENERGETSKA ZBORNICA SLOVENIJE

Dimičeva ulica 13
1000 Ljubljana
T: 01 58 98 269
E: ezs@ezs.si

© EZS 2020