Publikacije

V Energetski zbornici Slovenije spodbujamo podnebni in energetski dialog na vseh ravneh – tudi s publikacijami za večjo informiranost in ozaveščenost družbe o pomenu energije.
Energija_Slovenije_naslovnica

Energija Slovenije

Energija Slovenije prinaša nekaj bistvenih informacij o energiji v svetu, predvsem pa se osredotoči na energijo oziroma energetiko v Sloveniji: kaj je zanjo značilno, kakšna je uvozna odvisnost, kakšna je energetska mešanica države, v katerih okvirih deluje slovenska energetika, kakšen je širši kontekst in s katerimi omejitvami pri snovanju napredne, nizkoogljične družbe se spopadamo kot država.