Energetski
prehod

Energetski prehod pomeni prehod z energetskega sistema, ki temelji predvsem na fosilnih gorivih, na sistem, ki temelji na obnovljivih virih energije (OVE).

 

Jasno je, da nadomestitev premoga in nafte s čistejšimi alternativami prispeva k občutnemu zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov v gospodarskih sektorjih, tesno povezanih zlasti s porabo električne energije. Ta nadomestitev dejansko prispeva k energetskemu prehodu, ki smo mu priča v Evropi in še kje – gre za prehod z energetskega sistema, ki temelji predvsem na fosilnih gorivih, na sistem, ki temelji na obnovljivih virih energije (OVE). Z drugimi besedami: gre za energetski prehod v nizkoogljično družbo.

  ZADNJE TV ODDAJE O VISOKIH CENAH ENERGENTOV

  REPowerEU: skupni evropski ukrepi za cenovno dostopnejšo, zanesljivejšo in bolj trajnostno energijo

  Potem ko je Evropska komisija 8. marca 2022 v luči ruske invazije na Ukrajino predstavila osnutek načrta za odpravo odvisnosti Evrope od ruskih fosilnih goriv precej pred letom 2030, začenši s plinom (SPOROČILO ZA JAVNOST / Q&A) in nato 23. marca 2022 še možnosti za ublažitev visokih cen energije s skupnimi nakupi plina in obveznimi minimalnimi ravnmi skladiščenja plina (SPOROČILO ZA JAVNOST / Q&A), je 18. maja 2022 obelodanila načrt REPowerEU za hitro zmanjšanje odvisnosti EU od ruskih fosilnih goriv in pospešitev zelenega prehoda. Načrt temelji na prihrankih energije, diverzifikaciji oskrbe z energijo ter pospešenem uvajanju energije iz obnovljivih virov. (SPOROČILO ZA JAVNOST / Q&A)

  *****

  Voditelji in voditeljice EU so 10. in 11. marca 2022 na neformalnem srečanju v Versaillesu v Franciji sprejeli izjavo o ruski agresiji na Ukrajino ter izjavo o krepitvi obrambnih zmogljivosti, zmanjšanju energetskih odvisnosti in vzpostavitvi trdnejše gospodarske osnove. Dogovorili so se, da bodo čim prej postopno odpravili odvisnost od uvoza ruskega plina, nafte in premoga. Preberite Izjavo iz Versaillesa.

  Voditelji EU so na vrhu EU 24. in 25. marca 2022 sprejeli sklepe o vojaški agresiji Rusije v Ukrajini. Vrha se je osebno udeležil predsednik ZDA Joe Biden, ki je z udeleženci in udeleženkami razpravljal o podpori Ukrajini in krepitvi čezatlantskega sodelovanja, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa se je pridružil prek videokonference. Evropski svet je ponovno potrdil Izjavo iz Versaillesa, v kateri so priznane evropske težnje in evropska izbira Ukrajine, kot so izražene v pridružitvenem sporazumu. Evropski svet je ponovno pozval Komisijo, naj predloži mnenje v skladu z ustreznimi določbami Pogodb. Evropski svet je 24. in 25. marca 2022 sprejel sklepe o ruski vojaški agresiji v Ukrajini, varnosti in obrambi, energiji, gospodarskih vprašanjih, covidu-19, zunanjih odnosih in izvolitvi predsednika Evropskega sveta.

  Evropska komisija in Združene države Amerike (ZDA) so se 25. marca 2022 v skupni izjavi zavezale, da bodo zmanjšale odvisnost Evrope od ruske energije, ter tako napovedale novo poglavje o sodelovanju na področju energetike.

  POROČILO EU O CENAH ENERGIJE – TOOLBOX

  Evropska komisija je 13. oktobra sprejela sporočilo o cenah energije, s katerim naslavlja izjemno povišanje svetovnih cen energije, ki naj bi trajalo celotno zimo, ter obenem z različnimi kratkoročnimi in tudi srednjeročnimi ukrepi želi pomagati evropskim državljanom in podjetjem.

  SPOROČILO ZA JAVNOST / TOOLBOX / FACTSHEET / Q&A

  AKTUALNO

  Slovenija bo z rabo premoga prenehala leta 2033

  Vlada je 13. januarja 2022 sprejela Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda. V ospredju sta Savinjsko-Šaleška (SAŠA) in Zasavska regija. Leto 2033 pa je tisto, ko naj bi najpozneje prenehali z rabo premoga za proizvodnjo električne energije.

  VEČ: Novica s podrobnimi informacijami 

  »Pripravljeni na 55« – razgrnjen zakonodajni predlog Evropske komisije

  Evropska komisija je 14. julija obelodanila obsežen zakonodajni sveženj ukrepov na področju podnebne in energetske politike, rabe zemljišč, prometa in davkov, ki so potrebni za zmanjšanje neto emisij toplogrednih plinov za vsaj 55 % do leta 2030 glede na leto 1990

  VEČ: Novica s podrobnimi informacijami 

  Slovenija ima dolgoročno podnebno strategijo

  Državni zbor je 13. julija 2021 sprejel Resolucijo o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 (ReDPS50).

  VEČ: https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/e2c0b7e31be9ae56d6266a9318ca072a83c4483facd767f195a0c3fc5e9f723d

  Za “Zeleno Slovenijo” iz NOO 1,064 mrd EUR

  Slovenija je za svoj Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) sredi septembra že dobila prva sredstva., in sicer 231 mio EUR. Slovenija naj bi v obdobju izvajanja načrta prejela skupno 2,5 mrd EUR, od tega 1,8 mrd EUR v obliki nepovratnih sredstev in 705 mio EUR v obliki posojil

  VEČ: Za “Zeleno Slovenijo” iz NOO 1,064 mrd EUR

  Skupina za energetski prehod in evropska sredstva

  EZS je decembra 2020 ustanovila Skupino za energetski prehod in evropska sredstva, ki se povezuje s pristojnimi institucijami za črpanje evropskih sredstev. Namen je informiranje – o programih in razpisih, ki bodo zadevali slovenske energetske družbe.

  VEČ: Skupina za energetski prehod in evropska sredstva začela z delom

  Analiza EZS: Milijardni zeleni energetski projekti v obdobju 2021-2027

  Slovenska energetska podjetja, ki so člani EZS, v finančni perspektivi 2021-2027 načrtujejo različne zelene energetske naložbe v vrednosti vsaj 3,98 mrd EUR (od tega družbe s sedežem v Vzhodni Sloveniji 2,41 mrd EUR, družbe v Zahodni Sloveniji pa za 1,57 mrd EUR), je pokazala Analiza EZS, dokončana januarja 2021.

  VEČ: Za skoraj 4 mrd EUR načrtovanih zelenih energetskih naložb

  Poročila Evropske komisije o energetski uniji & ocena nacionalnih NEPN-ov

  Evropska komisija je 14. oktobra 2020 sprejela Poročilo o stanju energetske unije za leto 2020 in spremne dokumente o različnih vidikih energetske politike EU. Objavljene so tudi ločene ocene 27 nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov (NEPN), ki analizirajo pot in ambicije posameznih držav članic za dosego sedanjih podnebnih in energetskih ciljev do leta 2030.

  Pomembne povezave

  SLOVENIJA:

  Nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, ki jo je Vlada RS sprejela 13. januarja 2022:

  https://www.energetika-portal.si/nc/novica/n/vlada-sprejela-nacionalno-strategijo-za-izstop-iz-premoga-4666/

  Resolucija o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 (ReDPS50), sprejeta 13. julija 2021:

  https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/e2c0b7e31be9ae56d6266a9318ca072a83c4483facd767f195a0c3fc5e9f723d

  Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN):

  https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf