Energetski
prehod

Energetski prehod pomeni prehod z energetskega sistema, ki temelji predvsem na fosilnih gorivih, na sistem, ki temelji na obnovljivih virih energije (OVE).

 

Jasno je, da nadomestitev premoga in nafte s čistejšimi alternativami prispeva k občutnemu zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov v gospodarskih sektorjih, tesno povezanih zlasti s porabo električne energije. Ta nadomestitev dejansko prispeva k energetskemu prehodu, ki smo mu priča v Evropi in še kje – gre za prehod z energetskega sistema, ki temelji predvsem na fosilnih gorivih, na sistem, ki temelji na obnovljivih virih energije (OVE). Z drugimi besedami: gre za energetski prehod v nizkoogljično družbo.

  VISOKE CENE ENERGIJE

  SKRBNO RAVNANJE Z ENERGIJO

  AKTUALNO

  Dve leti načrta REPowerEU: Krepitev energetske odpornosti Evrope

  Evropska komisija je maja 2022 uvedla načrt REPowerEU v odziv na rusko invazijo na Ukrajino in njeno uporabo energetskih virov kot gospodarskega orožja. Ključni cilji načrta so bili varčevanje z energijo, diverzifikacija oskrbe z energijo in povečanje proizvodnje čiste energije za EU.

  Maja 2024, po dveh letih, so ključni dosežki:

  • zmanjšanje porabe zemeljskega plina za 18 % med avgustom 2022 in marcem 2024,
  • odprava odvisnosti EU od ruskih fosilnih goriv – delež uvoza plina iz Rusije se je med letoma 2021 in 2023 zmanjšal s 45 % na 15 %,
  • zagotavljanje dostopa do varne in cenovno dostopne energije,
  • prvič po letu 2022 je EU proizvedla več električne energije iz vetrne in sončne energije kot iz plina,
  • hitro povečanje deleža energije iz obnovljivih virov – od leta 2022 je bilo nameščenih rekordnih, skoraj 96 GW novih zmogljivosti za sončno energijo, medtem ko so se vetrne zmogljivosti povečale za 33 GW.

  NOVICA / POROČILO ZA SLOVENIJO

  Nove tarife za uporabo elektroenergetskih omrežij kot spodbuda za učinkovitejšo rabo omrežja oziroma prilagajanje odjema

  V poletnih mesecih 2023 ste bili na računih za elektriko seznanjeni z novim načinom obračunavanja omrežnineNove tarife za uporabo omrežja bodo namreč z (1) večjim časovnim razlikovanjem, (2) močnejšimi cenovnimi signali in (3) postopnim uvajanjem dodatnega zaračunavanja presežne moči odjemalce spodbudile k učinkovitejši rabi omrežja oziroma prilagajanju svojega odjema. (VEČ)

  Za vse izvajalce storitev, povezanih z OVE!

  Borzen v okviru izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti centra za podpore med drugim izvaja tudi dejavnost kontaktne točke za spodbujanje investicij v obnovljive vire energije in bo širši javnosti na svoji spletni strani ponudil seznam izvajalcev, ki opravljajo storitve, povezane z izvedbo investicij v OVE. Vabimo vas, da se uvrstite na seznam ter predstavite javnosti, tako da izpolnite spletni obrazec.

  Reforma trga z električno energijo EU

  Potem ko je Evropska komisija 23. januarja 2023 odprla javno posvetovanje o reformi zasnove trga z električno energijo v Evropski uniji (SPOROČILO ZA JAVNOST), katere cilj je bolje zaščitili potrošnike pred preveliko nestanovitnostjo cen, podpreti njihov dostop do zanesljive energije iz čistih virov in povečati odpornost trga, ob zavedanju, da je sistem pokazal tudi nekaj pomanjkljivosti, je 14. marca 2023 predlagala reformo zasnove trga z električno energijo v EU za spodbujanje obnovljivih virov energije, boljšo zaščito odjemalcev in povečanje industrijske konkurenčnosti.

  ZASNOVA TRGA / Q&A / INFORMATIVNI PREGLED

  Izšel je Priročnik za postavitev manjših elektrarn

  Borzen in SODO sta v sodelovanu z Ministrstvom za infrastrukturo (MzI) pripravila Priročnik za postavitev manjših elektrarn, ki vsebuje koristne nasvete za izgradnjo manjših elektrarn. Na voljo je tukaj.

   

   

  Slovenija bo z rabo premoga prenehala leta 2033

  Vlada je 13. januarja 2022 sprejela Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda. V ospredju sta Savinjsko-Šaleška (SAŠA) in Zasavska regija. Leto 2033 pa je tisto, ko naj bi najpozneje prenehali z rabo premoga za proizvodnjo električne energije.

  VEČ: Novica s podrobnimi informacijami 

  »Pripravljeni na 55« – razgrnjen zakonodajni predlog Evropske komisije

  Evropska komisija je 14. julija 2021 obelodanila obsežen zakonodajni sveženj ukrepov na področju podnebne in energetske politike, rabe zemljišč, prometa in davkov, ki so potrebni za zmanjšanje neto emisij toplogrednih plinov za vsaj 55 % do leta 2030 glede na leto 1990

  VEČ: Novica s podrobnimi informacijami 

  Slovenija ima dolgoročno podnebno strategijo

  Državni zbor je 13. julija 2021 sprejel Resolucijo o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 (ReDPS50).

  VEČ: https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/e2c0b7e31be9ae56d6266a9318ca072a83c4483facd767f195a0c3fc5e9f723d

  Za “Zeleno Slovenijo” iz NOO 1,064 mrd EUR

  Slovenija je za svoj Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) sredi septembra že dobila prva sredstva., in sicer 231 mio EUR. Slovenija naj bi v obdobju izvajanja načrta prejela skupno 2,5 mrd EUR, od tega 1,8 mrd EUR v obliki nepovratnih sredstev in 705 mio EUR v obliki posojil

  VEČ: Za “Zeleno Slovenijo” iz NOO 1,064 mrd EUR

  Skupina za energetski prehod in evropska sredstva

  EZS je decembra 2020 ustanovila Skupino za energetski prehod in evropska sredstva, ki se povezuje s pristojnimi institucijami za črpanje evropskih sredstev. Namen je informiranje – o programih in razpisih, ki bodo zadevali slovenske energetske družbe.

  VEČ: Skupina za energetski prehod in evropska sredstva začela z delom

  Analiza EZS: Milijardni zeleni energetski projekti v obdobju 2021-2027

  Slovenska energetska podjetja, ki so člani EZS, v finančni perspektivi 2021-2027 načrtujejo različne zelene energetske naložbe v vrednosti vsaj 3,98 mrd EUR (od tega družbe s sedežem v Vzhodni Sloveniji 2,41 mrd EUR, družbe v Zahodni Sloveniji pa za 1,57 mrd EUR), je pokazala Analiza EZS, dokončana januarja 2021.

  VEČ: Za skoraj 4 mrd EUR načrtovanih zelenih energetskih naložb

  Poročila Evropske komisije o energetski uniji & ocena nacionalnih NEPN-ov

  Evropska komisija je 14. oktobra 2020 sprejela Poročilo o stanju energetske unije za leto 2020 in spremne dokumente o različnih vidikih energetske politike EU. Objavljene so tudi ločene ocene 27 nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov (NEPN), ki analizirajo pot in ambicije posameznih držav članic za dosego sedanjih podnebnih in energetskih ciljev do leta 2030.

  Pomembne povezave

  SLOVENIJA:

  Nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, ki jo je Vlada RS sprejela 13. januarja 2022:
  https://www.energetika-portal.si/nc/novica/n/vlada-sprejela-nacionalno-strategijo-za-izstop-iz-premoga-4666/

  Resolucija o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 (ReDPS50), sprejeta 13. julija 2021:
  https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/e2c0b7e31be9ae56d6266a9318ca072a83c4483facd767f195a0c3fc5e9f723d

  Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN):
  https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf