Energetski
prehod

Energetski prehod pomeni prehod z energetskega sistema, ki temelji predvsem na fosilnih gorivih, na sistem, ki temelji na obnovljivih virih energije (OVE).

 

Jasno je, da nadomestitev premoga in nafte s čistejšimi alternativami prispeva k občutnemu zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov v gospodarskih sektorjih, tesno povezanih zlasti s porabo električne energije. Ta nadomestitev dejansko prispeva k energetskemu prehodu, ki smo mu priča v Evropi in še kje – gre za prehod z energetskega sistema, ki temelji predvsem na fosilnih gorivih, na sistem, ki temelji na obnovljivih virih energije (OVE). Z drugimi besedami: gre za energetski prehod v nizkoogljično družbo.

  AKTUALNO

  »Pripravljeni na 55« – razgrnjen zakonodajni predlog Evropske komisije

  Evropska komisija je 14. julija obelodanila obsežen zakonodajni sveženj ukrepov na področju podnebne in energetske politike, rabe zemljišč, prometa in davkov, ki so potrebni za zmanjšanje neto emisij toplogrednih plinov za vsaj 55 % do leta 2030 glede na leto 1990

  VEČ: Novica s podrobnimi informacijami 

  Slovenija ima dolgoročno podnebno strategijo

  Državni zbor je 13. julija 2021 sprejel Resolucijo o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 (ReDPS50).

  VEČ: https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/e2c0b7e31be9ae56d6266a9318ca072a83c4483facd767f195a0c3fc5e9f723d

  Projektom OVE in URE sredstva iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO)

  Vlada RS je sprejela NOO, ki predvideva koriščenje 1,8 mrd EUR razpoložljivih nepovratnih sredstev in 666 mio EUR povratnih sredstev (posojil) za 4 ključna področja: (1) zeleni prehod (587,65 mio EUR nepovratnih sredstev + 473 mio EUR posojil) / (2) digitalna preobrazba / (3) pametna, trajnostna in vključujoča rast / (4) zdravstvo, socialna varnost, stanovanjsko področje.

  VEČ: Projektom OVE in URE sredstva iz NOO

  Skupina za energetski prehod in evropska sredstva

  EZS je decembra 2020 ustanovila Skupino za energetski prehod in evropska sredstva, ki se povezuje s pristojnimi institucijami za črpanje evropskih sredstev. Namen je informiranje – o programih in razpisih, ki bodo zadevali slovenske energetske družbe.

  VEČ: Skupina za energetski prehod in evropska sredstva začela z delom

  Analiza EZS: Milijardni zeleni energetski projekti v obdobju 2021-2027

  Slovenska energetska podjetja, ki so člani EZS, v finančni perspektivi 2021-2027 načrtujejo različne zelene energetske naložbe v vrednosti vsaj 3,98 mrd EUR (od tega družbe s sedežem v Vzhodni Sloveniji 2,41 mrd EUR, družbe v Zahodni Sloveniji pa za 1,57 mrd EUR), je pokazala Analiza EZS, dokončana januarja 2021.

  VEČ: Za skoraj 4 mrd EUR načrtovanih zelenih energetskih naložb

  Poročila Evropske komisije o energetski uniji & ocena nacionalnih NEPN-ov

  Evropska komisija je 14. oktobra 2020 sprejela Poročilo o stanju energetske unije za leto 2020 in spremne dokumente o različnih vidikih energetske politike EU. Objavljene so tudi ločene ocene 27 nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov (NEPN), ki analizirajo pot in ambicije posameznih držav članic za dosego sedanjih podnebnih in energetskih ciljev do leta 2030.

  Pomembne povezave

  SLOVENIJA:

  Resolucija o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 (ReDPS50), sprejeta 13. julija 2021:

  https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/e2c0b7e31be9ae56d6266a9318ca072a83c4483facd767f195a0c3fc5e9f723d

  Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN):

  https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf

  Nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda:

  – OSNUTEK: https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/premog_izhod/strategija_premog_v2_jo_mar2021.pdf