Eurelectric Power Summit 2024: Grids4Speed, Wired for tomorrow in #LightsOn

28. 05. 2024

Dogodek Eurelectric Power Summit 2024 je potekal dva dni (22. in 23. maja) v Atenah v Grčiji. Dan pred dogodkom, 21. maja, se je Uroš Blažica, predsednik uprave Elektra Primorska in predsednik Sekcije Eurelectric, udeležil seje upravnega odbora Eurelectric, ki je potrdil študijo Grids4Speed. Med Power Summitom je Eurelectric tudi uradno objavil svoje poročilo Wired for Tomorrow.

Grids for Speed ​​opisuje naložbe v distribucijska omrežja in dejavnike, ki omogočajo doseganje neto ničelne emisije

Študija Grids4Speed, ki jo je pripravil EY za Eurelectric, je bila odobrena na sestanku upravnega odbora Eurelectric 21. maja 2024. Grids for Speed ​​(GfS) uporablja napoved povpraševanja in proizvodnje električne energije do leta 2050, pri čemer upošteva naložbe, potrebne za distribucijsko omrežje, da bo sposobno upravljati z dodatno porabo in proizvodnjo, ob tem pa se poročilo dotika tudi vpliva treh ključnih nastajajočih naložbenih strategij na omenjeno investicijo v distribucijsko omrežje.

Naložbe v omrežja se morajo skoraj podvojiti s trenutnih 36 na 67 milijard EUR letno

Veriga je le tako močna kot njen najšibkejši člen; prihodnost električne in čiste energije mora biti zato zasidrana v močnem distribucijskem omrežju. Distribucijsko omrežje mora biti osrednjega pomena za energetsko politiko in načrtovanje sistema, ne pa nekaj, na kar se spomnimo šele enkrat kasneje.

 • Distribucijsko omrežje bi se moralo razvijati s hitrostjo drugih družbenih mega premikov, kot so razogljičenje, elektrifikacija in digitalizacija.
 • Zanesljivost in odpornost električnega omrežja sta ključnega pomena v vse bolj elektrificirani družbi, kjer bo električna energija predstavljala 60 % vsega povpraševanja po energiji v primerjavi s samo 20 % danes.

67 milijard EUR naložb letno je potrebnih do leta 2050 za vzpostavitev distribucijskega omrežja, ki bo omogočilo energetski prehod. Če omrežja ne bomo uspeli pravočasno pripraviti, ne bomo zgolj upočasnili energetskega prehoda, temveč bomo obenem ogrozili energetsko varnost in koristi razogljičenja.

Elektroenergetski sistem je zdaj v izjemnem obdobju rasti, kar pomeni, da je profil naložb v začetni fazi. Naložbe se morajo do leta 2040 podvojiti z današnjih približno 36 milijard EUR, nato pa do leta 2050 nadaljevati na 1,7-kratni ravni današnjih vrednosti.

Inovacije v distribucijskih omrežjih odpirajo nove nastajajoče omrežne strategije, ki lahko zmanjšajo potrebne naložbe za približno 18 % na 55 milijard EUR letno, če jih podpira ustrezno regulativno okolje. Te nastajajoče strategije omrežij vključujejo vnaprejšnje naložbe (proaktivno prekomerno povečanje zmogljivosti omrežja, ko se pojavijo omejitve in druga dela, in sicer v pričakovanju povečanega povpraševanja v prihodnje), odličnost delovanja sredstev (uporabo podatkov v realnem času in umetne inteligence (AI) za optimizacijo sredstev) in omrežju prijazna prilagodljivost oziroma fleksibilnost (aktivno upravljanje povpraševanja v konicah na različnih nivojih napetosti za odložitev rasti omrežja).

 • Predvidena vnaprejšnje naložbe »brez obžalovanja«, so stroškovno najučinkovitejša strategija za izgradnjo zmogljivosti distribucijskega omrežja, ki bo nared za razogljičeno prihodnost.

Družbene koristi

Računi za energijo in cenovna dostopnost: zaradi povečanja učinkovitosti zaradi elektrifikacije se bodo računi za energijo skoraj prepolovili do leta 2050 po scenariju neto nič, ob predpostavki, da bo davek relativno ostal nespremenjen.

Ustvarjanje delovnih mest: danes neposredna in posredna delovna mesta v sektorju distribucijskih omrežij predstavljajo približno 0,4 % delovne sile EU (835.000 delovnih mest). Če bi izvedli potrebne investicije GfS, pa bi lahko sektor ustvaril več kot 2 milijona dodatnih delovnih mest (kar je enako številu prebivalcev Slovenije!).

Zanesljivost in odpornost: Zanesljiva in odporna oskrba z električno energijo ima ogromno družbeno vrednost, ki daleč presega stroške izvedbe. Zanesljiva oskrba z energijo je najpomembnejša v električni družbi. Že danes je vrednost električne energije, ko je ni na voljo, 100-krat višja od njene nabavne cene za gospodinjstva in veliko višja za podjetja. Leta 2021 je bila gospodarska škoda zaradi izpadov električne energije ocenjena na 50 milijard EUR.

Dekarbonizacija: Da bi dosegli cilje neto ničelnih emisij, je treba naložbe GfS pospešiti. Stagnacija naložb v omrežje bi pomenila, da se skoraj tri četrtine novih povezav za ključne tehnologije za razogljičenje, kot so toplotne črpalke, električna vozila in proizvodnja obnovljivih virov energije, ter za uporabo v nizkoogljičnih industrijah, ne bi uresničilo. In to bi seveda ogrozilo prizadevanje za neto ničelne emisije.

Sporočilo za javnost: Double investments in power distribution or lose Europe’s race to net-zero

Poročilo: https://powersummit2024.eurelectric.org/grids-for-speed/

 

Poročilo Wired for Tomorrow se dotika pomena digitalizacije evropskih omrežij

Eurelectric je na dogodku uradno objavil še svoje drugo poročilo, in sicer Wired for Tomorrow, ki se dotika potreb po digitalizaciji evropskih omrežij, ko vstopamo v novo obdobje elektroenergetskega sistema.

Eurelectric je v sodelovanju z Accenture raziskal kritično vlogo digitaliziranih operaterjev distribucijskih sistemov (DSO). Študija ocenjuje digitalno zrelost operaterjev distribucijskih sistemov glede na zmogljivosti gradnje, upravljanja, vzdrževanja in uporabe na osnovi anket več kot 31 operaterjev distribucijskih sistemov, ki oskrbujejo več kot 80 milijonov strank v 21 državah. Wired4Tomorrow začrta načrt, kako lahko operaterji distribucijskih omrežij izkoristijo digitalne tehnologije za povečanje zmogljivosti omrežja, učinkovitosti in odpornosti ter utirajo pot trajnostni energetski prihodnosti.

Ključni poudarki študije razkrivajo:

 • Koristi digitalizacije operaterjev distribucijskih omrežij za celoten ekosistem, zaradi česar je ta nujna za operaterje distribucijskih omrežij, saj omogoča prednosti za vse deležnike na trgu
 • Regulatorna jasnost se kaže kot močno gonilo, saj ustrezni predpisi spodbujajo digitalizacijo in digitalno zrelost operaterjev distribucijskih sistemov
 • Vendar izzivi ostajajo, zlasti pri vključevanju podatkov operativne tehnologije (OT) v sisteme IT. Ključnega pomena je uravnotežena strategija med izgradnjo več digitalnega omrežja in uporabo tehnologij fleksibilnosti, vendar pa obe zmogljivosti trenutno v povprečju premalo izkoriščata digitalne tehnologije.
 • Obravnavanje problema pomanjkanja talentov se pojavlja kot glavna prednostna naloga, kar zahteva posebne veščine in organizacijske spremembe za uspešno digitalno preobrazbo.
 • Študija tudi pregleduje obstoječe tehnologije in prikazuje razpoložljivost že pripravljenih orodij za uporabo, ki nudijo otipljivo podporo operaterjem distribucijskih sistemov na njihovi digitalni poti.

Poročilo: https://powersummit2024.eurelectric.org/wired-for-tomorrow/

 

Lights On

Dogodka Power Summit 2024 se je udeležilo več kot 500 gostov, 70 govorcev in 50 novinarjev.

https://powersummit2024.eurelectric.org/

 

Poudarki udeležencev iz Slovenije:

 1. Zeleni prehod je globalno v polnem zaletu. Poti nazaj ni.
 2. Za EU bo ključnega pomena, da je pri uresničevanju zelenega prehoda pragmatična in učinkovita. Odpraviti je treba preveliko obremenjenost z regulativo.
 3. Ob več potrebnih investicijah v omrežje bi potrebovali tudi pravo kapitalsko unijo EU.
 4. Energetika in industrija morata sodelovati, prav tako morajo sodelovati države med seboj s spodbujanjem interkonekcij.