EZS podpisnik dokumenta »15 zavez odjemalcem« v okviru Eurelectrica

09. 03. 2020

Evropsko združenje elektroenergetske industrije Eurelectric je 4. marca 2020 obelodanilo dokument »15 zavez odjemalcem«, ki ga je podpisalo 92 energetskih akterjev – 67 dobaviteljev električne energije in 25 različnih energetskih nacionalnih združenj, med njimi Energetska zbornica Slovenije (EZS). Ključno sporočilo: elektroenergetski sektor je vsem odjemalcem v procesu energetskega prehoda »pravi partner« pri ogljično nevtralnih električnih rešitvah, predvsem energetski učinkovitosti, obnovljivih virih ter e-mobilnosti.

Dobavitelji elektrike so bili tradicionalno v stiku z odjemalci, a sedaj morajo narediti še korak več v prehodu v bolj ogljično nevtralno družbo. Gre za priložnosti, ki jih brez aktivnosti kupcev ne bo mogoče izkoristiti. Nekateri odjemalci so sicer že dejavni pri upravljanju z energijo, veliko je pa takih, ki se enostavno »priklopi in pozabi« na to, da porabljajo energijo, za katero seveda plačujejo. Za večji angažma bodo potrebne globoke spremembe in prilagoditve, a dobavitelji in vsi drugi energetski akterji se k spremembam zavezujejo v okviru 15 zavez!

Dobavitelji v energetski prehod vključujejo več kot 200 milijonov odjemalcev

Do sedaj je bil potencial porabnikov električne energije večinoma neizkoriščen. Predvsem gospodinjstva so še vedno bodisi negotova bodisi ne vedo, kakšne so prednosti energetskega prehoda za njihov proračun, udobje ali nenazadnje okolje. Podnebno ukrepanje pa je nedvomno »skupinska igra«, ki zahteva tesno sodelovanje med industrijami, javnimi organi in državljani. Zato se je 92 evropskih energetskih akterjev zavezalo, da bodo svojim več kot 200 milijonom stanovanjskih odjemalcev ponudilo nove, uporabnikom prijazne storitve in rešitve, ki bodo zanje tudi cenovno dostopne, pregledne in preproste.

Medtem ko 92 % državljanov EU podpira cilj glede ogljične nevtralnosti do leta 2050, pa jih le tretjina meni, da so osebno odgovorni za reševanje podnebnih sprememb (Vir: Eurobarometer, april 2019). Resničnost pa je preprosta: brez njihovega aktivnega sodelovanja je energetski prehod resno ogrožen. A vendar, kaj jim preprečuje ukrepanje?

Evropsko združenje elektroenergetske industrije Eurelectric ter svetovalna družba Accenture sta na začetku marca predstavili študijo Seeking Shared Succes: Empowering consumers in the energy transition – Iskanje skupnega uspeha: opolnomočenje potrošnikov v energetskem prehodu, v kateri sta obelodanili štiri prepreke, ki so napoti gospodinjstvom pri energetskem prehodu:

  1. splošno pomanjkanje zavedanja o lastnem potencialu, torej potencialu sebe kot kupca,
  2. premalo informacij o realnih stroških in koristih nizkoogljičnih rešitev,
  3. težave pri dostopu do finančnih sredstev za naložbe v ukrepe energetske učinkovitosti (URE) oziroma sisteme obnovljivih virov energije (OVE),
  4. pomisleki glede uporabe podatkov in zasebnosti.

15 zavez odjemalcem

Dobavitelji električne energije so se s podpisom novega dokumenta zavezali, da bodo te ovire odpravili tako, da bodo sprejeli 15 konkretnih ukrepov, s katerimi bodo odjemalci imeli koristi od energetske učinkovitosti, električne mobilnosti in manjših obnovljivih virov. Zavezujejo se, da bodo še naprej opolnomočili stranke in jim zagotovili pregledne, preproste in cenovno dostopne rešitve. Ponudili jim bodo takšne nasvete glede upravljanja porabe energije, ki bodo strankam dejansko pisani na kožo. Ponudili jim bodo tudi pregledne informacije o stroških, koristih ter povračilni dobi pri naložbah v razpoložljive tehnologije, hkrati bodo ponudili uporabnikom prijazne izdelke, zagotovili varstvo podatkov in sodelovali z javnimi organi za podporo ranljivim odjemalcem.

Različna podjetja denimo razvijajo rešitve na stičišču med digitalizacijo in elektrifikacijo. Med drugim ponujajo uporabnikom prijazne aplikacije, da lahko sami denimo ocenijo, kakšno bi bilo njihovo vsakdanje življenje z električnim vozilom in tudi, ali je to prava izbira zanje. Ponujajo tudi rešitve za rezervacijo javnih polnilnih mest v 18 državah preprosto s klikom na gumb.

»Veliko ljudi še vedno stežka sprejema električno mobilnost ali pa sisteme, ki povečujejo udobje doma, hkrati pa pomagajo nadzorovati porabo energije. Hočemo zagnati partnerstvo in ponuditi storitve, ki opolnomočijo stranke. S tem pa želimo tudi pokazati, da energetski prehod pomeni zelo otipljivo izboljšanje kakovosti življenja,« je ob podpisu dokumenta »15 zavez odjemalcem« poudaril generalni sekretar Eurelectrica Kristian Ruby. Dodal je, da je za energetski prehod ključnega pomena sodelovanje kupcev oziroma sodelovanje s kupci.

KONKRETNO:

  • NOVE STORITVE IN REŠITVE NA PODROČJU ELEKTRIČNE ENERGIJE

1. Pomoč strankam s povsem pregledno »razogljičeno« ponudbo: fotovoltaični paketi, skladiščenje energije, naložbene možnosti v lokalne obnovljive vire.

2. Inovativne storitve in rešitve za boljši nadzor nad porabo in izboljšano udobja doma: sistemi za upravljanje doma, energetska učinkovitost, aktivni odjem in shranjevalne storitve.

3. Aktivno obveščanje in svetovanje strankam glede najprimernejših rešitev za svojo lastno proizvodnjo »zelene« elektrike, glede toplote in izolacije domov ter polnjenja avtomobilov.

4. Spodbujanje omenjenih rešitev z vodilno vlogo posrednika med strankami in drugi ponudniki storitev, ki so vključeni v postopek – npr. od sklepanja pogodb in financiranja do inštalacije in vzdrževanja.

5. Delitev svojega znanja lokalnim oblastem in krajevnim skupnostim pri načrtovanju, uvajanju in zagotavljanju javne podpore za potrebno infrastrukturo za energetski prehod: od polnilnih postaj za električna vozila do manjših projektov obnovljivih virov.

  • CENOVNO DOSTOPNA IN VKLJUČUJOČA ENERGETSKA TRANZICIJA

6. Pomoč strankam pri naložbah v ustrezne tehnologije, kot so toplotne črpalke, obnovljiva proizvodnja, skladiščenje, pametno polnjenje električnih vozil, pa tudi izolacija domov, pri čemer pa dobavitelji pozivajo odločevalce v politiki k zadostnemu proračunu za energetski prehod in k sodelovanju s finančnimi institucijami za razvoj »zelenih« posojil.

7. Nudenje strankam nasvetov »po meri«, da bodo lahko bolje upravljali s porabo energije, pri čemer se informira stranke o stroških, povračilni dobi in pričakovanih koristih razpoložljivih tehnologij.

8. Nadaljnje zagovarjanje nižjih davkov in prispevkov na računih za elektriko ter takšnih omrežnin, ki odsevajo stroške, s čimer se prispevat k cenovno dostopni in vključujoči energetski tranziciji za vse odjemalce.

9. Podpora odjemalcem in skupnostim pri proizvodnji, shranjevanju in porabi lastne obnovljive električne energije – na pravičen in učinkovit način tako za vse odjemalce kot za elektroenergetski sistem – ter pri dodatnemu zaslužku s tem, ko bi sistemskim operaterjem nudili fleksibilnost pri odjemu.

10. Nudenje nasvetov in podpore pri ponudbah in storitvah ranljivim odjemalcem ter sodelovanje z vlado in socialnimi službami, da se jih usmeri k ustreznim podpornim shemam in lokalnim akterjem.

  • PREPROSTOST IN PREGLEDNOST (TRANSPARENTNOST)

11. Zagotovitev kakovostnih storitev za stranke: odzivnih, prijaznih in prilagojenih potrebam vsakega kupca – od najbolj aktivnih do tistih, ki se enostavno »priklopijo in pozabijo«.

12. Pomoč strankam pri »krmarjenju« po izdelkih z zagotavljanjem jasnih, preglednih in doslednih informacij v ponudbah, pogodbah in računih.

13. Ponujanje uporabnikom prijaznih izdelkov in storitev z enostavnim pristopom in tudi morebitnim odstopom od storitev.

14. Postati središče za informacije o razpoložljivih podpornih shemah in tehnoloških možnostih, pri čemer svojim strankam zagotovijo administrativno podporo in smernice za papirologijo.

15. Uporaba najboljše prakse varstva podatkov za zagotovitev popolnega nadzora strank nad podatki, zbranimi od njih ali v njihovem imenu.

Izvršni direktor EZS Anton Colarič pravi: »Ni dvoma, da so podnebne spremembe eden izmed večjih izzivov, s katerim se sooča človeštvo. S podnebnimi spremembami se spopadamo vsi ljudje na vseh celinah. Ravno zato se ozaveščenost o podnebju izboljšuje, marsikdo zahteva konkretne ukrepe. Evropska unija želi postati vodilna v svetu v boju proti podnebnim spremembam, k temu pa želijo svoj delež prispevati tudi vodilna energetska podjetja. Odločila so se, da bodo pomagala ljudem s konkretnimi ukrepi, različne institucije na področju energetike pa jim stojimo ob strani. Tudi Energetska zbornica Slovenije (EZS) je podpisnik dokumenta »15 zavez odjemalcem«, ki ga je pripravilo Evropsko združenje elektroenergetske industrije Eurelectric.«

*****

Preberite deklaracijo »15 zavez odjemalcem«.

Preberite študijo Seeking Shared Succes: Empowering consumers in the energy transition – Iskanje skupnega uspeha: opolnomočenje potrošnikov v energetskem prehodu.

Poglejte rezultate posebnega Eurobarometra (april 2019) o podnebnih spremembah.

Podpisniki: