Izšlo poročilo Issues Monitor 2022

17. 03. 2022

Svetovni energetski svet (World Energy Council – WEC) je 17. marca objavil končna poročila Issues Monitor 2022, ki so pripravljena na podlagi anket, ki se vsako leto izvajajo na globalni ravni. Tokrat so sodelujoči deležniki (predstavniki podjetij, vlad in ministrstev, organizacij in združenj s področja energetike) v ospredje postavili izzive naraščajočih cen energentov, geopolitično dogajanje oz. negotovosti, kar vključuje vse večjo energetsko soodvisnost ter s tem povezane težave glede zanesljivosti oskrbe ter negotovosti glede doseganja podnebnih zavez s poudarkom na pravičnosti. Regionalne prioritete, vključno z Evropo, ostajajo na spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, medtem ko področje vodika ostaja med področji negotovosti, prvič pa je med akcijske prioritete uvrščen kakovosten dostop do energije ter zaščita ranljivih porabnikov oz. zmanjševanje energetske revščine.

Člani SNK WEC, pa tudi širše člani EZS, so tudi tokrat sodelovali pri pripravi poročila s prispevanjem odgovorov v okviru ankete WEC, sodelovali pa so tudi pri pripravi bolj podrobnega komentarja za Slovenijo, ki med ključne akcijske prioritete na energetskem področju v prihodnjih letih, v luči doseganja ambicioznih podnebnih ciljev, pa tudi v luči energetske krize in še večjega pomena zagotavljana samozadostnosti, izpostavlja pospešitev rabe obnovljivih virov energije in pri tem poenostavitev postopkov pridobivanja dovoljenj in umeščanja v prostor za OVE projekte.

Dokumenti:

Country Commentary – SLOVENIA