Objavljena Pravila za delovanje ekonomsko-socialnega odbora na področju energetike

18. 06. 2024

Ekonomsko-socialni odbor na področju energetike (ESOE) sestavljajo:

– predstavniki države s področja energetike: ministrstvo, pristojno za energijo,

– predstavniki delodajalcev: Energetska zbornica Slovenije in

– predstavniki delojemalcev: Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije.

 

ESOE spremlja stanje na ekonomskih in socialnih področjih, ki ga obravnava in oblikuje stališča, mnenja in predloge v zvezi s temi področji, ki imajo pomen za vse socialne partnerje.

Posodobljena Pravila za delovanje ekonomsko-socialnega odbora na področju energetike so bila objavljena v Uradnem listu RS 049/2024 dne 14. junija 2024.