Oskrba s plinom: Razglasitev stopnje zgodnjega opozarjanja z dnem 12. julij 2022

12. 07. 2022

Na podlagi drugega odstavka 118. člena Zakona o oskrbi s plini (Uradni list RS, št. 204/21) in prvega odstavka 13. člena Akta o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 97/20 in 204/21 – ZOP) je Agencija za energijo kot pristojni organ za zagotavljanje zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom z dnem 12. julij 2022 razglasila stopnjo zgodnjega opozarjanja. 

 

SPOROČILO AGENCIJE ZA ENERGIJO: https://www.agen-rs.si/web/portal/-/razglasitev-stopnje-zgodnjega-opozarjanja-z-dnem-12-julij-2022

 

 

Prenos plina do Slovenije trenutno poteka nemoteno, prav tako je nemotena oskrba s plinom v Sloveniji. Kljub temu agencija z razglasitvijo stopnje zgodnjega opozarjanja obvešča javnost, zlasti odjemalce zemeljskega plina, da bi lahko v prihodnje v primeru nižjega pretoka zemeljskega plina iz Rusije nastopile tudi motnje pri oskrbi z zemeljskim plinom. Ali bodo motnje nastale in v kakšnem obsegu ali trajanju, v danem trenutku ne moremo z gotovostjo odgovoriti.

Agencija poziva odjemalce zemeljskega plina k racionalni rabi zemeljskega plina. Agencija obvešča industrijske odjemalce, da če bodo razmere zahtevale razglasitev višje stopnje krize, lahko pride do prekinitve dobave ali zahteve po preklopu na uporabo nadomestnih energentov. Dobavitelji in industrijski odjemalci naj redno spremljajo dogajanja in stanje na trgu z zemeljskim plinom in razmislijo o alternativnih možnostih, ki lahko v primeru motenj oskrbe prispevajo k znižanju odjema.