Povzetek in sklepi šeste konference EPC VI: Razmislek o energetiki – Upravljanje nacionalne energetike in podnebnih ukrepov

19. 02. 2019