Povzetek in sklepi šeste konference EPC VI: Razmislek o energetiki – Upravljanje nacionalne energetike in podnebnih ukrepov

19. 02. 2019

Več informacij na povezavi: http://energypolicyconsideration.eu/epc-6-2019/conclusion-epc6/