Povzetek in sklepi šeste konference EPC VI: Razmislek o energetiki – Upravljanje nacionalne energetike in podnebnih ukrepov

ANALIZA: ENERGIJA 2017
18. junija, 2018
SPOROČILO ZA JAVNOST o imenovanju predsednika Energetske zbornice Slovenije (EZS) za mandatno obdobje 2019-2023
9. julija, 2019

Povzetek in sklepi šeste konference EPC VI: Razmislek o energetiki – Upravljanje nacionalne energetike in podnebnih ukrepov