Projektom OVE in URE sredstva iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO)

03. 05. 2021

Potem ko je Vlada 28. aprila sprejela slovenski Načrt za okrevanje in odpornost (NOO), ga je Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) posredovala Evropski komisiji. NOO predvideva 43,45 % sredstev za zelene cilje (minimalna zahteva je 37 %) in 20,05 % za doseganje digitalnih ciljev (minimalno 20 %).

NOO predvideva koriščenje 1,8 mrd EUR razpoložljivih nepovratnih sredstev in 666 mio EUR povratnih sredstev (posojil) – obseg slednjih bo mogoče povečati, v kolikor bodo za to izkazane potrebe in v kolikor bodo pogoji ustrezni. Slovenija se glede na odlično bonitetno oceno namreč zadolžuje po negativni obrestni meri. Države članice lahko to storijo do avgusta 2023.

V NOO so predvideni ukrepi in projekti, ki so izvedljivi do konca leta 2026, ko se program zaključi. Sredstva v okviru NOO bodo usmerjena v naslednja štiri ključna področja:

  • zeleni prehod: 587,65 mio EUR nepovratnih sredstev + 473 mio EUR posojil
  • digitalna preobrazba,
  • pametna, trajnostna in vključujoča rast,
  • zdravstvo, socialna varnost, stanovanjsko področje.

Razvojno področje zeleni prehod vključuje več komponent, pomembnih za člane EZS, ki so si v okviru Skupine za energetski prehod in evropska sredstva v dialogi s pristojnimi pripravljavci NOO prizadevali za »pametno« porabo omenjenih sredstev:

  • Komponenta 1: Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu
  • Komponenta 2: Trajnostna prenova stavb
  • Komponenta 3: Čisto in varno okolje
  • Komponenta 4: Trajnostna mobilnost
  • Komponenta 5: Krožno gospodarstvo – učinkovita raba virov

Načrt za okrevanje in odpornost:
https://www.eu-skladi.si/sl/po-2020/nacrt-za-okrevanje-in-krepitev-odpornosti