Sekcija za daljinsko ogrevanje (DO)

Kontakt:
ljubo.germic@energetika-mb.si
ales.cjuha@energetika-lj.si

Predsedujoči za obdobje 2020 – 2022:
Predsednik: Ljubo Germič, Energetika Maribor
Podpredsednik: Aleš Cjuha, Energetika Ljubljana

Člani:
11

OPIS
Sekcija za daljinsko ogrevanje (DO) je bila ustanovljena 7. aprila 2016 z namenom, da združi podjetja s področja dejavnosti daljinske oskrbe s toploto – vroča voda in para (standardna klasifikacija dejavnosti SKD 35.300).

Sekcija za daljinsko ogrevanje je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje podjetij, ki so se povezala z namenom izmenjave izkušenj in dobrih praks, načrtovanja razvojnih modelov glede na usmeritve na področju daljinske energetike v EU in Sloveniji, ter sodelovanja pri oblikovanju, spreminjanju in dopolnjevanju zakonodaje in predpisov, ki se nanašajo na dejavnost članov sekcije.