Sekcija DO

Sekcijo za daljinsko ogrevanje (DO) je EZS ustanovila dne 7.4.2016 z namenom, da združi podjetja s področja dejavnosti daljinske oskrbe s toploto (vroča voda in para) oz. po standardni klasifikaciji dejavnosti SKD 35.300.

Predsednik sekcije DO za obdobje 2018 – 2020 je Ljubo Germič (Energetika Maribor d.o.o.) in podpredsednik Aleš Cjuha (Energetika Ljubljana d.o.o.). Sekcija za daljinsko ogrevanje je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje podjetij, ki so se povezala z namenom izmenjave izkušenj in dobrih praks, načrtovanja razvojnih modelov glede na usmeritve na področju daljinske energetike v EU in Sloveniji, ter sodelovanja pri oblikovanju, spreminjanju in dopolnjevanju zakonodaje in predpisov, ki se nanašajo na dejavnost članov sekcije. Leta 2019 bodo glavne aktivnosti sodelovanje pri soustvarjanju zakonodaje na področju daljinske oskrbe s toploto, v udeležbi na različnih konferencah, pisanju člankov oz. prispevkov. Vsako leto se pripravi dva večja sestanka sekcije, kjer se predstavi in razglablja o problematiki daljinskega ogrevanja in predstavi aktualne projekte s področja daljinskega ogrevanja.

Članstvo v sekciji

K včlanitvi v sekcijo vabimo vsa zainteresirana podjetja s področja daljinskega ogrevanja. Vse zainteresirane vljudno vabimo, da se nam pridružite!

Za dodatne informacije smo vam na voljo na el. naslovu: ezs@ezs.si.