Sekcija Eurelectric

EURELECTRIC

Union of the Electricity Industry (EURELECTRIC) je združenje, ki zastopa skupne interese predvsem evropskih energetskih podjetij. Trenutno ima EURELECTRIC več kot 30 rednih članov, ki predstavljajo električno industrijo v 32 evropskih državah.

Poslanstvo EURELECTRIC je prispevati k razvoju in konkurenčnosti električne industrije, zagotoviti njeno učinkovito zastopanje v javnih zadevah in pri napredku družbe promovirati vlogo nizko-ogljične proizvodnje električne energije. V povezavi s tem so glavni cilji EURELECTRIC:

–       v Evropi do leta 2050 zagotoviti brez-ogljično oskrbo z električno energijo,

–       v integriranem energetskem trgu zagotoviti stroškovno učinkovito in zanesljivo oskrbo z električno energijo,

–       z razvojem energetske učinkovitosti in elektrifikacije odjema ublažiti podnebne spremembe.

Glavne trenutne prioritete EURELECTRIC so zato:

–       Razkrivati pravo vrednost električne energije (ne samo ceno), kot ključno gonilo brezo-gljične, konkurenčne in energetsko neodvisne Evrope;

–       Doseči integriran energetski trg (implementacija tretjega energetskega paketa) v spremenjenih pogojih trga, z namenom spodbujanja potrebnih investicij;

–       Razvoj pragmatičnega okolja (ETS sheme) za dosego brez-ogljične strategije;

–       Krepitev fokusa na maloprodaji ob upoštevanju potreb naprednih odjemalcev;

–       Promovirati bolj aktivno vlogo distribucijskih operaterjev;

–       Doseči Energetsko Unijo (upravljanje in zakonodaja);

EURELECTRIC se ukvarja se z glavnimi vprašanji, ki vplivajo na električni sektor, od trgov z električno energijo do energetske politike, varovanje okolja in trajnostnega razvoja, omrežij in številnimi drugimi vprašanji. Člani EURELECTRIC se redno sestajajo na delovnih skupinah in na podlagi temeljitih analiz tržišča, tehnologij in zakonodaje, razpravljajo o teh vprašanjih ter skušajo identificirati skupni industrijski interes. Rezultat dela so navadno poročila in zakonodajni predlogi, ki so ustrezno predstavljeni evropski industriji, institucijam EU in drugim deležnikom.

Glavne publikacije EURELECTRIC so dostopne na: http://www.eurelectric.org/publications/

Poleg tega EURELECTRIC organizira tudi konference in dogodke, objavlja različne prispevke in zbira statistične podatke .

Več na: http://www.eurelectric.org