Sekcija za vprašanja dobaviteljev električne energije (SVDEE)

Kontakt:
sebastijan.roudi@ece.si
bojan.horvat@energijaplus.si

Predsednik:
mag. Sebastijan Roudi, direktor ECE

Podpredsednik:
mag. Bojan Horvat, direktor družbe Energija Plus

Člani:
7

Sekcija za vprašanja dobaviteljev električne energije (SVDEE) združuje družbe, ki izvajajo elektroenergetsko dejavnost s področja dobave električne energije.

Člani sekcije se s podpisom pogodbe izrecno zavezujejo, da bodo spoštovali pravila konkurenčnega prava in da se bodo pri delovanju sekcije izogibali vsem ravnanjem, ki bi v kakršnikoli obliki povzročali ali bi lahko povzročili kršitve zakonodaje, zlasti s področja konkurenčnega prava. Člani sekcije sodelujejo na področjih, ki se dotikajo problematike vseh, denimo dopolnitve zakonodaje, oblikujejo stališča glede tržnih dejavnosti, sodelujejo z različnimi energetskimi institucijami v državi, skupaj oblikujejo dobre prakse v primerih, kjer se trg še razvija ipd.

OPIS
Sekcija je bila ustanovljena konec leta 2016.

Cilji sekcije so:

  • skrb za vzajemno združevanje dobaviteljev električne energije z namenom, da se oblikuje forum za profesionalno diskusijo,
  • izmenjava mnenj, medsebojno informiranje in sodelovanje članov na področju reguliranih energetskih dejavnosti,
  • usklajevanje in zastopanje skupnih in splošnih interesov in stališč članov Sekcije pri pripravi predpisov s strani državnih organov in drugih pristojnih oseb ali institucij, ki urejajo področje elektroenergetike ter drugih predpisov, ki se v izhodišču sklicujejo na energetsko področje,
  • aktivno sodelovanje pri zakonodajnih postopkih ter postopkih povezanih z (de)regulacijo trga,
  • skupno nastopanje pred institucijami Evropske unije (EU),
  • sprejemanje in posredovanje iniciativ in predlogov državnim organom, državnim institucijam in drugim osebam,
  • uveljavljanje kakovosti, dobrih poslovnih običajev in poslovne etike na področju dejavnosti Sekcije,
  • povezovanje in sodelovanje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini.