Sekcija SVDEE

Sekcija za vprašanja dobaviteljev električne energije (SVDEE) je bila ustanovljena na seji Upravnega odbora EZS dne 18.10.2017.

Sekcijo za obdobje 2017 – 2019 vodi predsednik Sebastijan Roudi (ECE, d.o.o.) in podpredsednik Vitomir Panič (Elektro energija, d.o.o.), pred tem je delovala kot delovna skupina. Namen sekcije je skupno nastopanje in aktivno sodelovanje pri zakonodajnih postopkih in postopkih sprejemanja drugih predpisov. V letu 2019 bo večja pozornost namenjena ureditvi sistema obračunavanja stroškov izravnalne energije in ureditvi primernejšega načina zavarovanja plačil za uporabo omrežij. Poleg teh dveh aktivnosti bo Sekcija tudi v prihodnje oblikovala stališča do posameznih zakonskih in podzakonskih aktov, ki so v pripravi, javni obravnavi ali pa so v fazi dopolnjevanja in spreminjanja.

Ausstattung uber seine bruker vertex 70v ftir system ocean optics idr-micro-532 raman spectrometer das idraman micro ist ein raman-mikroskop das für hochempfindliche messungen optimiert ist.