Skupina za energetski prehod in evropska sredstva začela z delom

18. 01. 2021

Skupina za energetski prehod in evropska sredstva pri EZS je 15. januarja 2021 začela z delom. Na prvi seji so se člani Skupine seznanili z Analizo EZS glede zelenih energetskih projektov energetskih družb v obdobju 2021-2027. Več o tem preberite v prispevku: Za skoraj 4 mrd EUR načrtovanih zelenih energetskih naložb

Nato sta mag. Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka v Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), ter Blaž Košorok, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo (MzI), predstavila načrte pristojnih institucij za črpanje evropskih sredstev v obdobju 2021-2027 s poudarkom na prioriteti TRAJNOSTNI IN ZELENI PREHOD v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO). Povedala sta tudi, kaj se načrtuje v okviru operativnih kohezijskih programov za Vzhodno in Zahodno Slovenijo ter za Kohezijski sklad za celotno državo. Državna sekretarja sta tudi odgovarjala na vprašanja, ki so jih zastavili člani Skupine.

Več o tem najdete na naslednjih povezavah:

Novica SVRK z dne 23. 12. 2020:
Predlog Načrta za okrevanje in odpornost  + Finančni okvir po področjih

Poglejte tudi predstavitev mag. Monike Kirbiš Rojs: PowerPoint Presentation (eu-skladi.si)

OZADJE: V EZS smo vzpostavili posebno Skupino, ki se povezuje s pristojnimi institucijami za črpanje evropskih sredstev, na seji Upravnega odbora 10. decembra 2020. Namen je informiranje – o programih in razpisih, ki bodo zadevali slovenske energetske družbe. Želimo povezati ključne ljudi iz energetskih družb – tudi takšnih, ki že imajo izkušnje s črpanjem evropskih sredstev – s ključnimi institucijami / pristojnimi organi, ki boste v obdobju  2021-2027 skrbeli za porabo evropskega denarja.