SPOROČILO ZA JAVNOST o imenovanju predsednika Energetske zbornice Slovenije (EZS) za mandatno obdobje 2019-2023

09. 07. 2019

Na začetku julija 2019 je skupščina Energetske zbornice Slovenije (EZS) na podlagi zapisnika volilne komisije EZS, ki se je sestala 21. junija 2019, potrdila, da je bil na predsednika EZS za mandatno obdobje 2019-2023 izvoljen Marjan Eberlinc.

Marjan Eberlinc, univ. dipl. inž. str., je glavni direktor družbe Plinovodi. Družbo Plinovodi vodi od januarja 2005, predtem je deloval v Geoplinu in Rudisu. Mandat predsednika EZS je prvič nastopil leta 2010, to je sedaj njegov tretji mandat predsednika EZS. V obdobju 2008-2010 je po odstopu takratnega predsednika EZS kot podpredsednik EZS vodil Energetsko zbornico Slovenije.

Eberlinc je član Slovenskega nacionalnega komiteja (SNK) pri Svetovnem energetskem svetu (World Energy Council – WEC), član Inženirske zbornice Slovenije (IZS), član Mednarodnega združenja za zemeljski plin (IGU), bil pa je tudi tri leta član uprave Evropskega združenja sistemskih operaterjev prenosnih omrežij zemeljskega plina (ENTSOG).

Skupščina EZS je julija letos potrdila tudi izvolitev članov upravnega odbora (UO) EZS, nadzornega odbora EZS ter predstavnikov EZS v skupščino GZS.

VEČ o EZS

Kontakt: ezs@ezs.si