Stroški električne energije v 2024 zmerno višji za mala podjetnike, minimalno zvišanje za gospodinjstva

07. 12. 2023

Sekcija za vprašanja dobaviteljev električne energije (Sekcija SVDEE), ki deluje v okviru Energetske zbornice Slovenije (EZS), je predstavila cenovna gibanja za posamezne segmente kupcev v 2024 in se odzvala na izjavo predsednika Obrtne zbornice Slovenije Blaža Cvara o domnevni napovedani enormni podražitvi stroškov električne energije za male podjetnike v prihodnjem letu.

Gospod Blaž Cvar je na novinarski konferenci petnajstih gospodarskih in kmetijskih organizacij ter združenj 4. decembra 2023 izjavil, da »s 1. januarjem 2024 več kot sto tisoč obrtnikov in podjetnikov čaka enormno povišanje stroškov na področju električne energije«, pri čemer je navedel primer računa za električno energijo, ki se bo povišal s 688,00 EUR na 1.237,00 EUR.

V Sekciji SVDEE ugotavljamo, da je izračun, ki ga je predstavil in kasneje sekciji tudi posredoval g. Cvar, napačen, saj ni temeljil na primerljivih vrednostih. Pojasnilo, skupaj z natančnim izračunom, smo na njegovo željo že posredovali na OZS.

»Verjamem, da je šlo v tem primeru za neljubo napako. Ker v sklopu SVDEE delujemo dobavitelji, ki smo dnevno v kontaktu z našimi kupci, smo takoj po netočni izjavi tudi zaznali njihov nemir in vprašanja, zato je prav, da pojasnimo, da zvišanja ne bodo enormna, kot jih je napovedal g. Cvar, ampak zmerna in pravočasno napovedana v skladu z zakonskimi določili,« je ugotovitve komentiral predsednik sekcije SVDEE mag. Sebastijan Roudi.

Po trenutno znanih objavljenih cenikih dobaviteljev se za ta segment odjemalcev (mali poslovni odjemalci) s 1. 1. 2024 v povprečju predvideva dvig končnega stroška na računih za okoli 20 %. Z iztekom leta 2023 se namreč zaključuje regulacija cen, s katero je država zaščitila omenjeno skupino malih poslovnih odjemalcev v času največje energetske krize. Stroške regulacije cen so v večji meri krili slovenski proizvajalci električne energije iz skupin GEN in HSE, deloma pa Vlada RS iz državnega proračuna. Vsi dobavitelji še niso objavili cenikov za leto 2024. Glede na tržne razmere in doslej že objavljene cenike pa je mogoče sklepati, da dvig cen med njimi ne bo velik. Večji odjemalci pa lahko sklepajo tudi večletne pogodbe in si s tem zagotovijo še nižje cene za večletno obdobje. »Vse poslovne kupce redno obveščamo o dogajanjih na trgu. Tudi sami so postali veliko bolj dovzetni za gibanje cen energentov, mnogi izmed njih so se odločili poskrbeti tudi za lasten vir električne energije, kar je v luči zelenega prehoda še posebej spodbudno,« je dodala direktorica prodaje v GEN-I Majda Volk.

Ravno tako so se v zadnjem času v javnosti pojavile neresnične informacije o visokem dvigu računa za gospodinjske odjemalce. Zato želimo poudariti, da se bo po naših podatkih v segmentu gospodinjskih odjemalcev ob spremembi deleža regulacije na 90 % reguliranega dela in 10 % po ceniku dobaviteljev končni znesek na položnici za povprečnega gospodinjskega odjemalca povišal le za okoli 4 %. »Večje spremembe za gospodinjski segment z novim letom ne bo. Desetodstotna sprostitev regulacije pomeni, da Vlada tudi v prihodnjem letu močno ščiti gospodinjskega kupca in postopoma prehaja v tržne razmere, ki bi brez reguliranega dela cene predstavljale za večino gospodinjstev veliko obremenitev. Z ukinitvijo prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije pa bodo računi nekaterih odjemalcev celo nižji kot v 2023,« je pričakovane zneske na računih za električno energijo gospodinjstev v letu 2024 pojasnil Mitja Kastelic, direktor sektorja Energenti pri Petrolu.

V letu 2023 sta večji delež stroškov regulacije tudi na tem segmentu pokrivala oba državna energetska stebra, to sta skupini GEN in HSE. Največja slovenska energetska akterja bosta tudi v letu 2024 proaktivno sodelovala v blaženju posledic energetske draginje.

*****

Spodnji izračun temelji na ceniku za male poslovne odjemalce za leto 2024, ki je že bil posredovan končnim kupcem enega od dobaviteljev električne energije: