Svetovna energetska trilema 2024: Slovenija na 11. mestu

22. 04. 2024

Slovenija je po indeksu svetovne energetske trileme za leto 2024 (World Energy Trilemma Index 2024), ki ga izdaja Svetovni energetski svet (World Energy Council – WEC), zasedla odlično 11. mesto. Dosegla je 78,4 točke in oceno ABA (pred dvema letoma je dosegla 78,8 točke (AAB) in 9. mesto).

Ocene za Slovenijo:

(1) energetska varnost: 69,1 (na prvem mestu ostaja Kanada s 76,6 točke),

(2) energetska enakopravnost: 93,8 (z 99,9 točke sta najbolje uvrščena Združeni arabski emirati in Kuvajt),

(3) okoljska trajnost: 77 (na prvem je Švica s 85,7 točke). 

V tako imenovani analizi trilema WEC ocenjuje energetiko po treh ključnih dimenzijah:

(1) energetski varnosti (zanesljiva in neprekinjena oskrba z energijo),

(2) energetska enakopravnost (dostop do energije po dostopnih cenah) in

(3) okoljski trajnosti (kar najmanjši vpliv energetike na okolje).

 

Globalne uvrstitve

Na prvih 10. mestih je po poročilu Energy Trilemma Index 2022 13 držav:

1. Danska, Švedska
3. Finska
4. Švica
5. Avstrija
6. Francija
7. Estonija, Nemčija
8. Združeno kraljestvo, Norveška
9. Nova Zelandija
10. ZDA

Rusija se je uvrstila na 39. mesto, Kitajska na 47. mesto.

 

Ključne ugotovitve poročila za leto 2024

  1. Poudarek na regionalnih strategijah

Poročilo izpostavlja pomen regionalnega sodelovanja in prilagajanja strategij specifičnim regionalnim potrebam. Evropa, na primer, išče načine za zmanjšanje odvisnosti od ruskega plina, medtem ko Afrika raziskuje možnosti za izkoriščanje svojih obsežnih zalog plina in obnovljivih virov.

  1. Povečanje vloge obnovljivih virov

Globalna energetska krajina se spreminja s povečevanjem deleža obnovljivih virov energije, kot sta sončna in vetrna energija. To zahteva nove pristope k shranjevanju energije in upravljanju omrežij, da bi zagotovili zanesljivost in stabilnost oskrbe.

  1. Prilagoditev infrastrukture

Poudarek je na potrebi po modernizaciji infrastrukture za izboljšanje energetske varnosti in integracije novih tehnologij, ki podpirajo prehod na čistejše vire energije.

  1. Socialna dimenzija energetskega prehoda

Poročilo prav tako izpostavlja socialne vidike energetskega prehoda, vključno z vprašanji pravičnosti in dostopnosti. Poudarjeno je, da energetski prehod ni zgolj tehnološki projekt, temveč tudi družbeni proces, ki zahteva široko družbeno vključenost in podporo.

*****

»Slovenija, podobno kot mnoge druge države, se sooča z izzivi in priložnostmi, ki jih prinaša svetovna energetska trilema. Njena uspešnost pri ravnanju s temi izzivi bo odvisna od učinkovitosti politik, sposobnosti prilagajanja novim tehnologijam in sodelovanja z mednarodnimi partnerji. Pri tem lahko igra pomembno vlogo v svoji regiji, saj lahko deluje kot primer dobre prakse in inovator na področju energetske tranzicije,« pravi predsednik Sekcije SNK WEC dr. Ivan Šmon.

*****

Gradivo:

World Energy Trilemma Index 2024:

https://www.worldenergy.org/publications/entry/world-energy-trilemma-report-2024

Slovenia country profile:

https://trilemma.worldenergy.org/#!/country-profile?country=Slovenia&year=2023

Svetovna energetska trilema: KAKO UPORABLJAMO SHEMO?

https://ezs.si/wp-content/uploads/2022/11/WEC-prevod-Svetovna-energetska-trilema_10-2022-FINAL.pdf