UO EZS o reformi trga z električno energijo v EU

14. 03. 2023

V torek, 14. marca 2023, je zasedal Upravni odbor (UO) Energetske zbornice Slovenije (EZS). Upravnemu odboru se je pridružil generalni sekretar Evropskega združenja elektroenergetske industrije Eurelectric Kristian Ruby. Predstavil je ključne točke reforme zasnove trga z električno energijo v EU, ki jo je nedavno predlagala Evropska komisija, ter pri tem podal mnenje Eurelectrica.

Na seji UO je predsednik Sekcije Eurelectric Danijel Levičar predstavil delo sekcije v letih 2022 in 2023. V tem turbulentnem času za evropski energetski trg so energetski deležniki tudi v okviru Eurelectrica iskali možne rešitve za visoke cene energije ter obenem zadostna vlaganja v pomembno energetsko infrastrukturo.

Pri tem je Kristian Ruby izpostavil, da je trg z električno energijo kljub krizi zaradi Ukrajine in pretrganim dobavnim verigam deloval, da pa je treba pri reformi trga upoštevati tako visoke cene energentov kot tudi težave pri zadostni stopnji investicij v nove energetske vire. Po njegovem se je treba osredotočiti na bistveno in ne uvajati velikih sprememb, ki imajo nato vpliv na celotni spekter produktov: »Zagovarjamo evolucijo in ne revolucije. Treba je ohraniti to možnost oziroma sposobnost EU, da države članice med seboj učinkovito trgujejo.«

V ospredje Eurelectric po besedah Rubyja postavlja tri stebre: potrošnika, naložbe in zanesljivo oskrbo. Na potrošnika bi morali bolj učinkovito in konsistentno prenesti koristi cenejše čiste in obnovljive energije. Zagotoviti bi morali s trgom usklajen naložbeni okvir za spodbuditev investicij v kapitalsko intenzivne obnovljive vire in nizkoogljične tehnologije. Okvir za zanesljivo oskrbo pa bi moral slediti zahtevam spreminjajočega se elektroenergetskega sistema.

»Sistem se spreminja. Priča smo temeljnim strukturnim spremembam. Jih pa ne analiziramo dovolj, zato jih tudi dobro ne razumemo. Potrebujemo več jasnosti in vedenja o tem, kaj se dejansko dogaja,« poudarja Ruby.

Še o prenovi statuta, socialnem dialogu, volilnih opravilih

Upravni odbor EZS se je na seji posvetil tudi procesu spreminjanja Statuta EZS, saj se ta od leta 2007, ko je bila ustanovljena EZS, ni spreminjal in je potreben prenove.

Na dnevnem redu je bil tudi socialni dialog. Dober mesec dni po zadnjemu dvigu plač v elektrogospodarstvu v okviru Kolektivne pogodbe elektrogospodarstva Slovenije (KPES) je Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije (SDE Slovenije) na EZS naslovil pobudo za čim prejšnji sklic pogajanj za nov dvig plač. Pogajalski skupini se bosta v kratkem ponovno sestali z namenom pregleda obstoječega stanja in predstavitvijo stališč in mnenj.

UO se je posvetil še volilnim opravilom. Junija 2023 namreč poteče štiriletni mandat organom EZS in do takrat je treba izvesti volitve organov EZS za novo štiriletno obdobje 2023 – 2027. Na današnjem zasedanju je tako upravni odbor imenoval volilno komisijo in določil sestavo upravnega odbora v novem mandatnem obdobju.

*****

Potem ko je Evropska komisija 23. januarja 2023 odprla javno posvetovanje o reformi zasnove trga z električno energijo v Evropski uniji (SPOROČILO ZA JAVNOST), katere cilj je bolje zaščitili potrošnike pred preveliko nestanovitnostjo cen, podpreti njihov dostop do zanesljive energije iz čistih virov in povečati odpornost trga, ob zavedanju, da je sistem pokazal tudi nekaj pomanjkljivosti, je 14. marca 2023 predlagala reformo zasnove trga z električno energijo v EU za spodbujanje obnovljivih virov energije, boljšo zaščito odjemalcev in povečanje industrijske konkurenčnosti.

ZASNOVA TRGA / Q&A / INFORMATIVNI PREGLED