Ustanovljena Sekcija Slovenski nacionalni komite Svetovnega energetskega sveta – SNK WEC

29. 10. 2020

V četrtek, 29. oktobra 2020, je preko video povezave potekal 1. Zbor članov Sekcije Slovenski nacionalni komite Svetovnega energetskega sveta – SNK WEC. Sekcija SNK WEC je tako pričela z delovanjem. Na 1. Zboru članov je bil za predsednika Sekcije izvoljen dr. Ivan Šmon, direktor Elektra Gorenjska, za podpredsednico pa Karina Medved Bregar iz HSE. Oba sta imenovana za obdobje petih (5) let.

Dr. Ivan Šmon: »Doslej je SNK WEC deloval kot Društvo, ki pa je bilo ukinjeno. Vesel sem, da se je oblikovala Sekcija SNK WEC pri Energetski zbornici Slovenije (EZS), ki so se ji pridružile pomembne članice EZS. To daje Sekciji tudi potrebno težo. Treba je vedeti, da ima Svetovni energetski svet (WEC) v državah po svetu pomembno mesto in veselim se, da bomo predvidoma že novembra sklicali naslednji Zbor članov in pričeli z delom. Na začetku oktobra smo predstavili poročilo Svetovna energetska trilema 2020, februarja prihodnje leto pa pričakujemo poročilo Issues Monitor 2021, ki bo vsebovalo analizo izzivov v energetiki tudi za Slovenijo.«

Karina Medved Bregar: »Veselim se dela v okviru nove, zdaj že šeste sekcije EZS. EZS združuje slovensko energetiko, sama pa želim pripomoči k uspešnemu delu Sekcije SNK WEC. Pomembno je, da je Slovenija vidna v mednarodnih povezavah. Preko različnih sekcij EZS – ki so povezane z organizacijami, kot so Evropsko združenje elektroenergetske industrije Eurelectric, Mednarodno združenje za energetsko ekonomiko (International Association for Energy Economics – IAEE), evropski forum za izmenjavo poslovnih podatkov na področju energetike (European forum for energy Business Information eXchange – ebIX) – Slovenija krepi svoj položaj kot država, ki se lahko pohvali z dobro delujočim energetskim trgom.«

Sekcija SNK WEC je bila ustanovljena 28. septembra 2020, ko je pogodbo o ustanovitvi in oblikovanju Sekcije SNK WEC podpisala zadnja izmed 12 ustanovnih članic. Ustanovne članice so: Elektro Gorenjska, Elektro Celje, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Primorska, Elektroinštitut Milan Vidmar, ELES, Plinovodi, GEN, GEN-I, HSE, SODO.