VISOKE CENE ENERGIJE

ZADNJE TV ODDAJE O VISOKIH CENAH ENERGENTOV

Radio Slovenija, Studio ob 17.00: Kakšno energijo želimo in kakšno si lahko priskrbimo (1. 6. 2023)
Radio Slovenija, Studio ob 17.00: Kako dolga in globoka bo energetska kriza (18. 10. 2022)
Kanal A, Svet: Prvi mož Plinovodov: Nacionalizacija je dobra popotnica za stabilno delovanje (27. 9. 2022)
RTV Slovenija, Odmevi: Kako zagotoviti energetsko samooskrbo (13. 9. 2022)
Radio Slovenija, Studio ob 17.00: Se bomo uspeli izogniti plinski krizi? (25. 7. 2022)
RTV Slovenija, Odmevi: Podjetja iščejo alternative plinu (12. 7. 2022)
RTV Slovenija, Dnevnik: EU se želi znebiti odvisnosti od ruskih energentov (18. 5. 2022) 
RTV Slovenija, Odmevi: O dogajanju na plinskem trgu (1. 4. 2022)
RTV Slovenija, Odmevi: O plinu (21. 3. 2022)
RTV Slovenija, Odmevi: Pogovor z Marjanom Eberlincem, predsednikom EZS (9. 3. 2022)
RTV Slovenija, Globus – pogovor z generalnim sekretarjem Eurelectrica Kristianom Rubyjem: Podražitve energentov (9.12.2021)
RTV Slovenija, Na tretjem: Kako se spoprijeti s podražitvijo energentov? (29. 10. 2021)
N1, Poglobljeno: Bo energija še kdaj poceni? (24. 10. 2021)
RTV Slovenija, Koda: Kaj je dobro vedeti ob začetku kurilne sezone? (12. 10. 2021)
POP TV, Preverjeno: Dražje ogrevanje tudi zaradi manipulacije in pohlepa (12. 10. 2021)
RTV Slovenija, Odmevi: Kako nadomestiti energijo Teša 6 v 9 letih? (21. 9. 2021)
RTV Slovenija, Točka preloma: Zakaj se draži elektrika? Kako bo Slovenija po zaprtju TEŠ nadomestila izpad elektrike? Kolikšne naložbe bodo nujne za energetsko preobrazbo? (16. 9. 2021) 
RTV Slovenija, Koda: Rekordno visoke cene energentov bomo kmalu občutili tudi potrošniki (14. 9. 2021)
RTV Slovenija, Dnevnik ob 13h: Predsednik EZS o povišanju cen energentov (7. 9. 2021)
RTV Slovenija, Točka preloma: Stabilnost elektroenergetskega sistema in obnovljivi viri energije (25. 2. 2021) 

Cene energije: Komisija predlaga nujno posredovanje na trgu za znižanje računov

Evropska komisija je 14. septembra 2022 predlagala nujno posredovanje na evropskih energijskih trgih v odziv na nedavno znatno zvišanje cen:

(1) predlaga izjemne ukrepe za zmanjšanje povpraševanja po električni energiji (ki bodo pripomogli k zmanjšanju stroškov za električno energijo za odjemalce): da bi se osredotočili na najdražje ure odjema električne energije, ko proizvodnja električne energije iz plina pomembno vpliva na njeno ceno, Komisija predlaga obveznost zmanjšanja odjema v izbranih cenovnih konicah za vsaj 5 %. Države članice bodo morale opredeliti 10 % ur z najvišjo pričakovano ceno in zmanjšati odjem v teh konicah. Komisija predlaga tudi, da si države članice prizadevajo zmanjšati skupni odjem električne energije za vsaj 10 % do 31. marca 2023;

(2) ukrepe za prerazporeditev presežnih prihodkov energetskega sektorja končnim odjemalcem. Komisija nadalje predlaga začasno omejitev prihodkov „podmejnih“ (inframarginal) proizvajalcev električne energije, tj. proizvajalcev, ki uporabljajo tehnologije z nižjimi stroški, kot so obnovljivi viri energije, jedrska energija in lignit, in električno energijo v omrežje zagotavljajo po ceni, nižji od tiste, ki jo določijo dražji „mejni“ proizvajalci. Ti podmejni proizvajalci ustvarjajo izjemne prihodke z razmeroma stabilnimi obratovalnimi stroški, saj so drage plinske elektrarne zvišale veleprodajne cene električne energije, ki veljajo zanje. Komisija predlaga, da se zgornja meja prihodkov določi na 180 evrov/MWh. 

SPOROČILO ZA JAVNOST / FACTSHEET / Q&A / Predlog uredbe Sveta o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije

*****

Ministri EU za energijo so nato 30. septembra 2022 dosegli politični dogovor o predlogu uredbe Sveta o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije. Z uredbo se uvajajo skupni ukrepi za zmanjšanje odjema električne energije ter za zbiranje presežnih prihodkov energetskega sektorja in njihovo prerazporeditev med končne odjemalce.

VEČ: https://ezs.si/svet-eu-dosegel-dogovor-o-nujnih-ukrepih-za-znizanje-cen-energije/

*****

Dodatni predlogi za boj proti visokim cenam energije 

Evropska komisija je 18. oktobra 2022 predlagala novo nujno uredbo, da bi rešila vprašanje visokih cen plina v EU in zagotovila zanesljivost oskrbe za to zimo. To bo doseženo s skupnimi nabavami plina, mehanizmi za omejevanje cen na borzi plina TTF, novimi ukrepi za pregledno uporabo infrastrukture in solidarnost med državami članicami ter nadaljnjim prizadevanjem za zmanjšanje odjema plina.

SPOROČILO ZA JAVNOST / Q&A / Predlog uredbe Sveta o boljšem usklajevanju nabav plina, čezmejnih izmenjavah plina in zanesljivih referenčnih vrednostih za cene

Komisija je 22. novembra 2022 predlagala mehanizem za korekcijo trga za zaščito podjetij in gospodinjstev v EU pred epizodami previsokih cen plina v EU. Predlog dopolnjuje ukrepe za zmanjšanje povpraševanja po plinu in zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z diverzifikacijo oskrbe z energijo. Namen novega mehanizma je povečati stabilnost na evropskem trgu plina ter okrepiti zanesljivost oskrbe s tem virom energije.

SPOROČILO ZA JAVNOST / Q&A / Predlog o vzpostavitvi popravnega mehanizma za trg, ki bo državljane in gospodarstvo zaščitil pred previsokimi cenami

*****

Evropski ministri za energijo so se večkrat sestali in 19. decembra 2022 dosegli politični dogovor o omejitvi cene zemeljskega plina. Dogovorili so se za plinsko “kapico” pri 180 EUR/MWh, pri čemer se bo mehanizem sprožil po treh dneh, v kolikor bi razlika glede na globalne trge znašala 35 evrov ali več v primerjavi s povprečno ceno utekočinjenega plina. Mehanizem bo v veljavo stopil februarja 2023.

SPOROČILO ZA JAVNOST MzI / SPOROČILO ZA JAVNOST Sveta EU 

*****

Potem ko je Evropska komisija 23. januarja 2023 odprla javno posvetovanje o reformi zasnove trga z električno energijo v Evropski uniji (SPOROČILO ZA JAVNOST), katere cilj je bolje zaščitili potrošnike pred preveliko nestanovitnostjo cen, podpreti njihov dostop do zanesljive energije iz čistih virov in povečati odpornost trga, ob zavedanju, da je sistem pokazal tudi nekaj pomanjkljivosti, je 14. marca 2023 predlagala reformo zasnove trga z električno energijo v EU za spodbujanje obnovljivih virov energije, boljšo zaščito odjemalcev in povečanje industrijske konkurenčnosti.

ZASNOVA TRGA / Q&A / INFORMATIVNI PREGLED

REPowerEU: skupni evropski ukrepi za cenovno dostopnejšo, zanesljivejšo in bolj trajnostno energijo

Potem ko je Evropska komisija 8. marca 2022 v luči ruske invazije na Ukrajino predstavila osnutek načrta za odpravo odvisnosti Evrope od ruskih fosilnih goriv precej pred letom 2030, začenši s plinom (SPOROČILO ZA JAVNOST / Q&A) in nato 23. marca 2022 še možnosti za ublažitev visokih cen energije s skupnimi nakupi plina in obveznimi minimalnimi ravnmi skladiščenja plina (SPOROČILO ZA JAVNOST / Q&A), je 18. maja 2022 obelodanila načrt REPowerEU za hitro zmanjšanje odvisnosti EU od ruskih fosilnih goriv in pospešitev zelenega prehoda. Načrt temelji na prihrankih energije, diverzifikaciji oskrbe z energijo ter pospešenem uvajanju energije iz obnovljivih virov. (SPOROČILO ZA JAVNOST / Q&A)

*****

Voditelji in voditeljice EU so 10. in 11. marca 2022 na neformalnem srečanju v Versaillesu v Franciji sprejeli izjavo o ruski agresiji na Ukrajino ter izjavo o krepitvi obrambnih zmogljivosti, zmanjšanju energetskih odvisnosti in vzpostavitvi trdnejše gospodarske osnove. Dogovorili so se, da bodo čim prej postopno odpravili odvisnost od uvoza ruskega plina, nafte in premoga. Preberite Izjavo iz Versaillesa.

Voditelji EU so na vrhu EU 24. in 25. marca 2022 sprejeli sklepe o vojaški agresiji Rusije v Ukrajini. Vrha se je osebno udeležil predsednik ZDA Joe Biden, ki je z udeleženci in udeleženkami razpravljal o podpori Ukrajini in krepitvi čezatlantskega sodelovanja, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa se je pridružil prek videokonference. Evropski svet je ponovno potrdil Izjavo iz Versaillesa, v kateri so priznane evropske težnje in evropska izbira Ukrajine, kot so izražene v pridružitvenem sporazumu. Evropski svet je ponovno pozval Komisijo, naj predloži mnenje v skladu z ustreznimi določbami Pogodb. Evropski svet je 24. in 25. marca 2022 sprejel sklepe o ruski vojaški agresiji v Ukrajini, varnosti in obrambi, energiji, gospodarskih vprašanjih, covidu-19, zunanjih odnosih in izvolitvi predsednika Evropskega sveta.

Evropska komisija in Združene države Amerike (ZDA) so se 25. marca 2022 v skupni izjavi zavezale, da bodo zmanjšale odvisnost Evrope od ruske energije, ter tako napovedale novo poglavje o sodelovanju na področju energetike.

*****

Evropska komisija je 9. novembra 2022 predstavila nov zakonodajni predlog za pospešitev uvajanja obnovljivih virov energije (OVE) za nadaljnjo odpravo odvisnosti od ruskih fosilnih goriv. Novi okvir naj bi odpravil nekatere ovire v zvezi z upravnimi postopki za naložbe v obnovljive vire energije, ki so pogosto dolgotrajni in zapleteni. V skladu s predlogom bi se obrati za proizvodnjo energije iz OVE šteli za obrate v prevladujočem javnem interesu. Ministri EU za energijo so se na srečanju 24. novembra dogovorili o uredbi Sveta o določitvi začasnega okvira za pospešitev postopka izdajanja dovoljenj in uvajanja projektov na področju energije iz obnovljivih virov. Uredba bo uvedla nujne in ciljno usmerjene ukrepe, ki obravnavajo posebne tehnologije in vrste projektov, ki imajo največji potencial za hitro uvedbo in najmanjši vpliv na okolje. Nova začasna pravila bodo določala najdaljše roke za izdajo dovoljenj za opremo za sončno energijo, nadgradnjo obstoječih elektrarn na obnovljive vire energije (zamenjava stare zmogljivosti z novo) in uvedbo toplotnih črpalk. Poleg tega bodo uvedla domnevo prevladujočega javnega interesa za projekte na področju energije iz obnovljivih virov. (VEČ)

 

POROČILO EU O CENAH ENERGIJE – TOOLBOX

Evropska komisija je 13. oktobra 2021 sprejela sporočilo o cenah energije, s katerim naslavlja izjemno povišanje svetovnih cen energije, ki naj bi trajalo celotno zimo, ter obenem z različnimi kratkoročnimi in tudi srednjeročnimi ukrepi želi pomagati evropskim državljanom in podjetjem.

SPOROČILO ZA JAVNOST / TOOLBOX / FACTSHEET / Q&A