Seja UO in Skupščine z rezultati volitev 2023–2027

07. 06. 2023

V sredo, 7. junija 2023, sta zadnjič v mandatnem obdobju 2019–2023 zasedala Upravni odbor (UO) in Skupščina Energetske zbornice Slovenije (EZS) pod vodstvom dosedanjega predsednika EZS Marjana Eberlinca. Upravni odbor EZS je predlagal Skupščini, da sprejme Letno poročilo EZS za leto 2022. Skupščina je Letno poročilo EZS za leto 2022 potrdila. 

Upravni odbor se je posvetil tudi socialnemu dialogu, saj je EZS podpisnik tako Kolektivne pogodbe elektrogospodarstva Slovenije (KPES) kot Kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije (KPPS).

  • KPES: Upravni odbor EZS je potrdil dogovor pogajalskih skupin Energetske zbornice Slovenije (EZS) in Sindikata delavcev dejavnosti energetike Slovenije (SDE Slovenije) za usklajevanje plač po Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije (KPES), da se najnižje osnovne plače (NOP) oziroma najnižje izhodiščne plače (IOD) zvišajo za 4,2 % od 1. 7. 2023 dalje. UO EZS poudarja tudi, da je treba voditi zadržano politiko glede plač.

  • KPPS: Na zadnjih pogajanjih o spremembi Tarifne priloge h KPPS sta se pogajali skupina Energetske zbornice Slovenije skupina Sindikata pridobivanja energetskih surovin Slovenije (SPESS), medtem ko Sindikata delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) kljub vabilu na srečanje ni bilo. EZS je tako na Slovensko zvezo sindikatov Alternativa poslala poziv za predložitev dokazila o reprezentativnosti SDRES. Po pogajanjih je bil oblikovan Aneks št. 2 h KPPS, ki prinaša spremembo izplačila deputata za leto 2023 in kar je UO EZS tudi potrdil. V koledarskem letu 2023 se nadomestilo deputata, v soglasju z reprezentativnim sindikatom pri delodajalcu, izplača v višini najmanj 200 EUR na zaposlenega. Razlika do višine iz predhodnega odstavka se izplača po določilih veljavnega Splošnega akta o plačah oz. podjetniški kolektivni pogodbi v družbah, za katere velja ta kolektivna pogodba.

UO EZS se je tudi seznanil z informacijo o ustanovitvi Strateškega sveta za raziskave, razvoj in inovacije (SSRRI) pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), katerega član iz EZS je postal dr. Ivan Šmon, predsednik uprave Elektra Gorenjska. Je odličen poznavalec področja RRI v panogi energetika, tako z znanstveno-izobraževalnega vidika kot tudi z gospodarskega vidika.

Ker je bila to zadnja seja UO in Skupščine EZS za dolgoletnega predsednika EZS Marjana Eberlinca, so se mu številni člani EZS zahvalili za veliko opravljenega dela ter ogromno vloženega truda v povezovanje energetskega sektorja.

Skupščina EZS v mandatu 2023-2027 potrdila novega predsednika ter člane organov EZS

Po koncu zadnje seje Skupščine EZS v prejšnjem mandatu je danes zasedala na 1. seji še Skupščina EZS v novem mandatu 2023–2027. Vodil jo je predsednik Volilne komisije EZS Jože Špiler, ki je tudi razglasil rezultate volitev, kot sledi.

Za predsednika EZS je izvoljen mag. Aleksander Mervar, ELES. Mandat traja 4 leta, torej od 7. junija 2023 do 6. junija 2027. Predsednik EZS je po položaju član UO EZS in mu predseduje.

V Upravni odbor EZS 2023–2027 so izvoljeni:

IME IN PRIIMEKDRUŽBA
Aleksander Mervar, predsednikELES
Tomaž ŠtokeljHSE
Damjan SemeDravske elektrarne Maribor
Dejan ParavanGEN energija
Sebastijan RoudiECE
Uroš BlažicaElektro Primorska
Andreja ZupanGEN-I
Mitja TašlerTEŠ
Ivan ŠmonElektro Gorenjska
Samo ŽolgerElektro Energija
Mitja GorjanSENG
Gorazd PfeiferNEK
Alan PercEnergija plus
Marjan EberlincPlinovodi
Urban LikozarElektro Ljubljana
Boris KupecElektro Celje
Samo LozejEnergetika Ljubljana
Tatjana Vogrinec BurgarElektro Maribor
Zlatko PaskaGeoplin
Stanislav VojskSODO
Mitja KastelicPetrol
Ljubo GermičEnergetika Maribor
Uroš KoseljSEL
Borut RajerBorzen

Opomba: UO ima 25 članov, izvoljenih je bilo 24 članov. Članica UO je po položaju tudi izvršna direktorica EZS mag. Ana Vučina Vršnak, ki ima mandat direktorice od 1. oktobra 2021 do 30. septembra 2025.

V Nadzorni odbor EZS so izvoljeni:

IME IN PRIIMEKDRUŽBA
Tanja BoršičHSE
Ciril KafolElektro Gorenjska
Boštjan VrhovšekPlinarna Maribor

Za predstavnike EZS v Skupščini GZS so izvoljeni:

IME IN PRIIMEKDRUŽBA
Tomaž ŠtokeljHSE
Samo ŽolgerElektro Energija
Alenka Erker LozinšekDravske elektrarne Maribor
Vanja BogolinGEN energija

Več o EZS: https://ezs.si/

Kontakt: ezs@ezs.si