Za »Zeleno Slovenijo« iz NOO 1,064 mrd EUR

24. 09. 2021

Slovenija je za svoj Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) sredi septembra že dobila prva sredstva. Evropska komisija je namreč 17. septembra Sloveniji izplačala prva evropska sredstva za okrevanje po pandemiji covid-19, in sicer v višini 231 mio EUR. Slovenija naj bi v obdobju izvajanja načrta prejela skupno 2,5 mrd EUR, od tega 1,8 mrd EUR v obliki nepovratnih sredstev in 705 mio EUR v obliki posojil. Prvo nakazilo tako predstavlja 13 % vrednosti celotnega NOO, denar pa bo namenjen za trajnostno mobilnost in digitalno preobrazbo.

Potem ko je Evropska komisija 1. julija sprejela pozitivno oceno načrta Slovenije za okrevanje in odpornost (NOO), so 26. julija NOO potrdili še finančni ministri EU na virtualnem zasedanju in dva dni kasneje je bil s strani Sveta EU formalno potrjen. Delež, izračunan za doseganje zelenih ciljev, znaša 42,45 %. Delež, izračunan za doseganje digitalnih ciljev, znaša 21,46 %.

V sredo, 23. septembra, je Vlada RS potrdila še predlog novele zakona o izvrševanju proračunov za leti 2021 in 2022, saj je cilj novele zakona zagotoviti ustrezne pravne podlage za učinkovito porabo evropskih sredstev za projekte, ki so vključeni v NOO.

Sredstva v okviru NOO bodo usmerjena v naslednja štiri ključna področja:

 • zeleni prehod: 551,75 mio EUR nepovratnih sredstev + 513 mio EUR posojil
 • digitalna preobrazba,
 • pametna, trajnostna in vključujoča rast,
 • zdravstvo, socialna varnost.

Razvojno področje zeleni prehod vključuje več komponent, pomembnih za člane EZS, ki so si v okviru Skupine za energetski prehod in evropska sredstva v dialogi s pristojnimi pripravljavci NOO prizadevali za »pametno« porabo omenjenih sredstev:

 • Komponenta 1: Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu:
  • 46 mio EUR nepovratnih sredstev + 100 mio EUR posojil
 • Komponenta 2: Trajnostna prenova stavb
  • 86,05 mio EUR nepovratnih sredstev
 • Komponenta 3: Čisto in varno okolje
  • 152,8 mio EUR nepovratnih sredstev + 320 mio EUR posojil
 • Komponenta 4: Trajnostna mobilnost
  • 218,9 mio EUR nepovratnih sredstev + 93 mio EUR posojil
 • Komponenta 5: Krožno gospodarstvo – učinkovita raba virov
  • 48 mio EUR nepovratnih sredstev

GRADIVA:

 1. Instrument NextGenerationEU: Evropska komisija potrdila slovenski načrt za okrevanje in odpornost v višini 2,5 milijarde evrov (1. 7. 2021)
 2. Sporočilo za javnost s spremljajočimi dokumenti (1. 7. 2021)
 3. Informativni pregled o slovenskem Načrtu za okrevanje in odpornost (1. 7. 2021)
 4. Informativni pregled – vprašanja in odgovori
 5. NextGenerationEU: Evropska komisija Sloveniji izplačala 231 milijonov evrov predhodnega financiranja (17. 9. 2021)
 6. Slovenski Načrt za okrevanje in odpornost