Poplavljenim gospodinjstvom cenejša elektrika do konca leta

17. 08. 2023

Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je 16. avgusta 2023 na novinarski konferenci predstavil ukrep, s katerim bi gospodinjstvom, ki so jih prizadele poplave od vključno avgusta do konca leta 2023, zagotovil električno energijo po 0,1 centa na kilovatno uro oziroma 1 evro na megavatno uro.

Ukrep je ministrstvo zasnovalo skupaj z dobavitelji električne energije, ki so k pomoči takoj pristopili, tudi tisti največji, kot so družbe ECE, GEN-I in Petrol, vsi tudi člani Energetske zbornice Slovenije (EZS).

Gre za ukrep, ki bi po prvi grobi oceni ministra zajemal približno od 4000 do 7000 gospodinjstev, mesečni račun pa bi v skupnem znesku znižali za okoli 40 evrov oziroma za skoraj 60 %. Minister je izpostavil tudi, da je ukrep sicer lahko težak 1,5 milijona evrov, vendar ne v breme proračuna, pač pa jo bodo kot donacijo pokrili dobavitelji električne energije. Gre za zelo ciljan ukrep, evidence upravičencev so še v nastajanju. Vsi, ki so jih poplave prizadele, lahko tudi samoiniciativno to sporočijo svoji občini.

Minister se je o pomoči elektrogospodarstva poplavljenim gospodinjstvom v preteklih dneh večkrat posvetoval z mag. Sebastijanom Roudijem, direktorjem družbe ECE in predsednikom Sekcije za vprašanja dobaviteljev električne energije pri EZS. Ideja o pomoči skozi izstavljene račune za električno energijo se je porodila predvsem zaradi povečane porabe elektrike v času sanacij. Minister Kumer je pojasnil, da je »danes lahko povišana poraba električne energije zaradi prekomerne uporabe sušilnih strojev, črpalk in drugih električnih naprav, zato bi bil ta ukrep usmerjen njim v pomoč.« Tudi mag. Roudi je pojasnil, da je družba ECE pristopila k reševanju nastalega položaja, treba pa je bilo rešiti vprašanje, kako ljudem pomagati na daljši rok. »Začenjajo se akcije sušenja in porabe večjih količin električne energije. Ukrep je bil hiter in verjamem, da tudi učinkovit« je poudaril mag. Roudi. »Pokazala se je solidarnostna nota elektrogospodarstva« je poudaril minister in se vsem dobaviteljem zahvalil za sodelovanje.

Poglejte izjavo: