Prenos do in oskrba s plinom v Sloveniji od razglasitve stopnje zgodnjega opozarjanja 12. julija 2022 potekata nemoteno

05. 08. 2022

Oskrba s plinom v Sloveniji vse od razglasitve stopnje zgodnjega opozarjanja 12. julija 2022 poteka nemoteno, prav tako poteka nemoteno prenos plina do Slovenije, je sporočila Agencija za energijo.

Po trenutnih informacijah ne kaže, da bi bilo treba razglasiti višjo stopnjo krize ali konec stopnje zgodnjega opozarjanja. 

Po navedbah Evropske komisije se EU sooča s tveganjem nadaljnjih prekinitev dobave plina iz Rusije. Tveganje in stroške za Evropo v primeru nadaljnjih motenj oskrbe ali popolne prekinitve dobave lahko s prostovoljnim znižanjem porabe v naslednjih mesecih zmanjšamo ter tako okrepimo evropsko energetsko odpornost. Svet EU je zato pretekli teden sprejel uredbo o usklajenih ukrepih za zmanjšano porabo plina v obdobju od 1. avgusta 2022 do 31. marca 2023 za 15 % glede na porabo zadnjih petih let. Agencija zato poziva odjemalce k razmisleku in iskanju rešitev za nadomeščanje plina z drugimi energenti ter varčevanju z energijo.

Operater prenosnega sistema na svoji spletni strani dnevno objavlja informacije o stanju v sistemu in zanesljivosti oskrbe. Dobavitelji plina so svoje industrijske odjemalce obvestili, da v primeru razglasitve višje stopnje krize lahko pride do situacij, ko bodo posamezne skupine nezaščitenih odjemalcev morale zmanjšati oziroma prekiniti odjem ali preklopiti na uporabo nadomestnih energentov, če imajo to možnost. Prav tako so dobavitelji svoje odjemalce pozvali k bolj racionalni rabi plina. 

*****

Sporočilo Agencije za energijo: https://www.agen-rs.si/web/portal/-/razglasitev-stopnje-zgodnjega-opozarjanja-z-dnem-12-julij-20-1

Ozadje: https://ezs.si/oskrba-s-plinom-razglasitev-stopnje-zgodnjega-opozarjanja-z-dnem-12-julij-2022/

Dodatne informacije: https://ezs.si/energetiki-o-plinu-in-elektriki-za-gospodarstvo-in-industrijo/