Razlaga Kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije (KPPS)

17. 07. 2021

Razlaga Kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije (KPPS) je objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije (UL RS), št. 116 / 16. 7. 2021 / Stran 7365. Komisija za spremljanje izvajanja in razlago Kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije (KPPS) se je sestala na seji 20. maja 2021.

R A Z L A G A
Kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije


Komisija za spremljanje izvajanja in razlago Kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije (KPPS) je na seji 20. maja 2021 sprejela razlago 35. člena KPPS, ki se glasi:


»Drugi odstavek 35. člena velja zgolj v primeru, da je delavec upravičen do odpravnine ob upokojitvi po prvem odstavku tega člena, torej, če dopolni vsaj 5 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu. Delavec, ki nima izpolnjenih 5 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu, ni upravičen do odpravnine ob upokojitvi.«

Komisija za spremljanje izvajanja in razlago


predsednica
mag. Irena Vodopivec