Sekcija za izmenjavo podatkov na energetskem trgu (IPET)

Sekcija za izmenjavo podatkov na energetskem trgu se ukvarja z učinkovito izmenjavo podatkov na energetskem trgu in promovira uporabo odprtih standardov za izmenjavo podatkov.

K včlanitvi v sekcijo vabimo vsa zainteresirana podjetja s področja trga z električno energijo in trga z zemeljskim plinom, saj se lahko z enakimi pravicami sekciji pridružijo tudi druge pravne osebe in organizacije, ki delujejo ali imajo interes na slovenskem energetskem trgu in niso podpisnice ustanovne pogodbe. Novi člani bodo k sekciji pristopili s podpisom aneksa k pogodbi o ustanovitvi sekcije.

OPIS

Sekcija za izmenjavo podatkov na energetskem trgu (IPET) deluje od leta 2010. Takrat je sekcija nastala na temelju Delovne skupine za učinkovito izmenjavo podatkov na trgu z električno energijo (UIPTEE). Sekcija IPET je bila ustanovljena zaradi potrebe po učinkoviti izmenjavi podatkov na energetskem trgu, pri čemer postajajo vedno bolj aktualna vprašanja glede razvoja informacijske infrastrukture, ki bi omogočila nemoteno poslovanje vseh udeležencev trga.

Sekcija IPET promovira uporabo odprtih standardov za izmenjavo podatkov, ki bi omogočili poenotenje pristopov v informatizaciji procesov izmenjave podatkov med vsemi udeleženci na trgu na podlagi učinkovitega in standardiziranega modela. Sekcija želi s svojim delom tudi prispevati k pravilni strateški usmeritvi udeležencev energetskih trgov za celovito reševanje problemov, povezanih z izmenjavo podatkov, in za dolgoročno zagotovitev uspešnega, učinkovitega ter preglednega delovanja energetskih trgov. Sekcija IPET želi v okviru svojih ciljev določiti ključne podatke, nosilce in skrbnike podatkov, podatkovne tokove ter opis procesov izmenjave podatkov.

Sekcija je član evropskega foruma za izmenjavo poslovnih podatkov na področju energetike ebIX (European forum for energy Business Information eXchange – ebIX), ki razvija in standardizira procese elektronske izmenjave podatkov na energetskem trgu in pri svojem delu upošteva usmeritve Evropske unije. Predstavniki sekcije aktivno sodelujejo v več projektnih skupinah ebIX. Cilji včlanitve v ebIX so predvsem izmenjava informacij in izkušenj, uporaba standardiziranih modelov procesov izmenjave podatkov in metodologij, analiza primerov dobre prakse, razvoj, optimizacija in standardizacija uporabe elektronske izmenjave podatkov v energetiki.

 

  Kontakt:

  ezs@ezs.si
  Predsednik:
  dr. Blaž Krese, GEN-I: blaz.krese@gen-i.si

   

  Podpredsednika:
  Janez Stergar, Agencija za energijo: janez.stergar@agen-rs.si

  David Copič, Borzen: david.copic@borzen.si

  Člani:

  12 aktivnih članov in 7 opazovalcev

  Aktualno

  Sekcija IPET bo predsednika volila predvidoma junija 2021. Podpredsednika sta Janez Stergar iz Agencije za energijo ter David Copič iz Borzena.

  Aktivnosti v letu 2021 bodo osredotočene na vidike izmenjave podatkov za potrebe razvijajočih se trgov s prožnostjo, na nove vloge na trgu, kot sta aktivni odjemalec in neodvisni agregator, ter na druge teme, povezane s spremembami, ki izhajajo iz normativnih zahtev EU ter uveljavitve področne zakonodaje. Nadaljevale se bodo tudi zaradi izrednih razmer začasno zadržane aktivnosti – denimo v okviru delovne skupine za prehod odjemalcev pod 43 kW v t. i. merjen odjem.

  Sekcija želi s svojim delom prispevati k pravilni strateški usmeritvi udeležencev energetskih trgov za celovito reševanje problemov, povezanih z izmenjavo podatkov in dolgoročno zagotovitev uspešnega, učinkovitega ter preglednega delovanja energetskih trgov.