Svetovna energetska trilema 2022: Slovenija ponovno med deseterico najboljših

17. 11. 2022

Lestvica najboljših deset držav po indeksu svetovne energetske trileme za leto 2022 (World Energy Trilemma Index 2022), ki ga izdaja Svetovni energetski svet (World Energy Council – WEC) glede na pretekla leta večinoma ostaja nespremenjena, saj evropske in druge države OECD zaradi dobro uveljavljene energetske politike in ustrezne energetske mešanice še naprej prevladujejo na najvišjih mestih. Vodilne države Švedska, Danska in Švica dosegajo še naprej odlične rezultate v vseh treh dimenzijah trileme: energetski varnosti, energetski enakopravnosti in okoljski trajnosti.

Glavna sprememba med vodilnimi državami je pri Sloveniji in Estoniji, ki sta se uvrstili med deset najboljših držav. Obe državi sta v letu 2022 dosegli 78,8 točke in si delita 9. mesto. Slovenija (ocena AAB) je glede na leto 2021 napredovala za največ med vsemi 133 državami, in sicer kar za 11 mest, Estonija (ocena CAA) pa se je povzpela za 8 mest. Primerjava z lansko uvrstitvijo sicer ni povsem ustrezna zaradi vsakokratnega dopolnjevanja metodologije razvrščanja držav.

Ocene za Slovenijo:

(1) energetska varnost: 69,8 (na prvem mestu ostaja Kanada s 76,9 točke),
(2) energetska enakopravnost: 94,7 (na prvem mestu je Luksemburg s 100 točkami),
(3) okoljska trajnost: 76 (na prvem je Švedska s 87,5 točke).

Slovenija se v letu 2022 uvršča na 9. mesto v svetu s skupno oceno 78,8, kar je eno odstotno točko bolje kot v primerjavi z letom 2021. Glavni razlog za odličen napredek Slovenije v 2022 je napredovanje v vseh treh dimenzijah trileme. Zaradi izvajanja ukrepov za zaščito najbolj ranljivih uporabnikov, na katere so vplivale naraščajoče cene energije v več državah članicah EU, vključno s Slovenijo, je bilo napredovanje v dimenziji energetske enakopravnosti največje, in sicer kar za 11 odstotnih točk, pri čemer je potencial napredovanja v tem segmentu po oceni WEC še velik. Vidnejši napredek (9,9 odstotne točke) je bil narejen tudi pri okoljski trajnosti, kjer je v zadnjih 20-ih letih zaradi upadanja emisij iz energetskega sektorja, znižanja intenzivnosti CO2 in zmanjševanja onesnaženosti zraka, zaznati enakomerno rast rezultatov. Najmanjši napredek (1 odstotna točka) je bil dosežen pri energetski varnosti, kar lahko pojasnimo z vsesplošno geopolitično situacijo (vojna v Ukrajini), ki ogroža zanesljivost oskrbe v EU.

V tako imenovani analizi trilema WEC ocenjuje energetiko po treh ključnih dimenzijah:
(1) energetski varnosti,
(2) energetski enakopravnosti in
(3) okoljski trajnosti.

Globalne uvrstitve

Kot že vsa zadnja leta so tudi letos prva tri mesta pripadla Švedski, Danski in Švici. Na prvih 10. mestih je po poročilu Energy Trilemma Index 2022 14 držav:

 

1. Švedska
2. Danska, Švica
3. Finska
4. Kanada, Združeno kraljestvo
5. Avstrija
6. Francija, Norveška
7. Nemčija
8. Nova Zelandija
9. Slovenija, Estonija
10. ZDA

POMEMBNA OPOMBA ZA UREDNIKE:

WEC poročila o Svetovni energetski trilemi objavlja od leta 2010.

Trenutno stanje vseh razsežnosti trileme poudarja določene poti razvoja, ki pa ni povsem usklajeno z nedavnimi energetskimi šoki in krizami; podatki za leto 2022 torej ne odražajo obstoječe energetske situacije. Vendar dolgoročni trendi v podatkih ostajajo informativni, saj si države prizadevajo za varen, pravičen in trajnosten prehod. Letošnje poročilo preučuje, kako lahko trilema ponuja pogled v preteklost in obenem ponuja priložnosti za izboljšave glede merjenja vpliva energetskega prehoda.

Glede na nedavno hitrost in obseg sprememb na energetskih trgih, ki jih je povzročila vojna v Ukrajini, relevantnost izvornih podatkov indeksa svetovne energetske trileme za leto 2022 s seboj nosi tveganje. Podatki za trilemo so bili namreč pridobljeni pred ukrajinskim konfliktom, hkrati pa so bili upoštevani že tudi ukrepi držav v spopadanju s krizo.

V skladu s tem se poročilo za leto 2022 osredotoča predvsem na izkušnje, pridobljene iz različnih pretresov in kriz, ter podaja informacije o novih meritvah, ki so potrebne za vključitev programov pravičnosti (uporabnikov) in odpornosti.

WEC ima ambiciozen načrt za prihodnje leto. Načrt za leto 2023 bo napredek pri prilagodljivem pristopu trileme, ki je bolj odporen na številne krize, ki smo jim bili priča leta 2022. Preoblikovanje bo osredotočeno na preglednost metodologije in večjo sposobnost merjenja in spremljanja uspešnosti različnih držav.

*****

Gradivo:

*****

Za vsa dodatna pojasnila glede rezultatov trileme, metodologije, strokovnih podlag in razlag je na voljo sekretariat WEC: aamerlaan@worldenergy.org in avickers@worldenergy.org