Sekcija Slovenski nacionalni komite Svetovnega energetskega sveta (SNK WEC)

Najmlajša sekcija EZS sodeluje s Svetovnim energetskim svetom (World Energy Council – WEC), vključno pri projektu svetovne energetske trileme (World Energy Trilemma).

OPIS

Sekcija SNK WEC je bila ustanovljena 28. septembra 2020, ko je pogodbo o ustanovitvi in oblikovanju Sekcije SNK WEC podpisala zadnja izmed 12 ustanovnih članic. Ustanovne članice so: Elektro Gorenjska, Elektro Celje, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Primorska, Elektroinštitut Milan Vidmar, ELES, Plinovodi, GEN energija, GEN-I, HSE, SODO. 1. Zbor članov Sekcije SNK WEC, ki je tudi izvolil predsednika in podpredsednico, je potekal 29. oktobra 2020.

SNK WEC je član mednarodne organizacije Svetovni energetski svet, World Energy Council (WEC), tako da je njegovo delo uokvirjeno s poslanstvom WEC.

Preden je SNK WEC postal Sekcija v okviru EZS, je deloval kot društvo, ustanovljeno že leta 1992, ukinjeno pa 3. septembra 2020.

  AKTUALNO

  Delo SNK WEC bo v 2022 osnovano na dosedanjih aktivnostih in bo usmerjeno v:

  1. izmenjavo stališč in preučitev možnosti bolj tesne vključitve Ministrstva za infrastrukturo (MzI) v delovanje SNK WEC,
  2. sodelovanje z WEC pri naslednjih projektih:
  3. aktivno vključevanje v delovanje WEC na evropski in mednarodni ravni – sodelovanje v programskem odboru WEC ter delovni skupini »Humanising Energy« pri pripravi usmeritev, vsebin, dogodkov,
  4. sodelovanje z ostalimi sekcijami znotraj EZS in s panožnimi združenji in znanstveno akademskimi organizacijami v nacionalnem prostoru,
  5. pod okriljem EZS sodelovanje z državnimi organi (Ministrstvo za infrastrukturo – MzI, Ministrstvo za okolje in prostor – MOP):
   • sodelovanje SNK WEC v okviru razprav in javnih razgrnitev pomembnih strateških dokumentov s področja energetskih in podnebnih politik tako na nacionalni kot na EU ravni, z ozirom na globalne trende,
   • vključevanje predstavnikov državnih organov v okrogle mize in konference, ki jih organizirajo EZS, SNK WEC ali WEC,
  6. organizacijo razprav – okroglih miz. Jeseni 2022 se predvideva dogodek v okviru objave poročila WEC Trilemma Index Report 2022 (v povezavi z aktualnim dogajanjem na področju energetike v Sloveniji – izstop iz premoga, prenova NEPN, na ravni EU sprejemanje zakonodajnega svežnja Pripravljeni na 55).

   

  PREBERITE:

  Svetovna energetska trilema 2021: Slovenija ostaja med dvajseterico najboljših na svetu

  WEC: Monitor energetskih izzivov v letu 2021 – vključena analiza Slovenije

  Svetovna energetska trilema 2020: Slovenija na odličnem 14. mestu

   

   Kontakt:

   Predsednik:
   dr. Ivan Šmon
   ivan.smon@elektro-gorenjska.si

   Podpredsednica:
   Karina Medved Bregar
   karina.medved-bregar@hse.si

   Predsedujoči:

   Predsednik Sekcije SNK WEC je dr. Ivan Šmon, predsednik uprave Elektra Gorenjska, podpredsednica je Karina Medved Bregar, svetovalka za energetske politike in EU zadeve iz HSE. Izvoljena sta bila oktobra 2020 na
   1. Zboru članov Sekcije SNK WEC in sta imenovana za obdobje petih (5) let.

   Člani:
   12