Sekcija Slovenski nacionalni komite Svetovnega energetskega sveta (SNK WEC)

Najmlajša sekcija EZS sodeluje s Svetovnim energetskim svetom (World Energy Council – WEC), vključno pri projektu svetovne energetske trileme (World Energy Trilemma).

OPIS

Sekcija SNK WEC je bila ustanovljena 28. septembra 2020, ko je pogodbo o ustanovitvi in oblikovanju Sekcije SNK WEC podpisala zadnja izmed 12 ustanovnih članic. Ustanovne članice so: Elektro Gorenjska, Elektro Celje, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Primorska, Elektroinštitut Milan Vidmar, ELES, Plinovodi, GEN energija, GEN-I, HSE, SODO. 1. Zbor članov Sekcije SNK WEC, ki je tudi izvolil predsednika in podpredsednico, je potekal 29. oktobra 2020.

SNK WEC je član mednarodne organizacije Svetovni energetski svet, World Energy Council (WEC), tako da je njegovo delo uokvirjeno s poslanstvom WEC.

Preden je SNK WEC postal Sekcija v okviru EZS, je deloval kot društvo, ustanovljeno že leta 1992, ukinjeno pa 3. septembra 2020.

  AKTUALNO

  Osnovno delovanje Sekcije SNK WEC je povezano s sodelovanjem s Svetovnim energetskim svetom (World Energy Council – WEC) in s tem z nacionalnimi komiteji drugih držav članic. Pri tem velja izpostaviti zlasti aktivnosti pri naslednjih projektih:

  Sekcija spremlja in sodeluje tudi pri ostalih projektih WEC, povezuje se tudi s sorodnimi organizacijami doma in v tujini. Sekcija sodeluje z ostalimi sekcijami pri EZS in s panožnimi združenji in znanstveno akademskimi organizacijami v nacionalnem prostoru.

  Pomembno delo je sprejemanje, usklajevanje in pod okriljem EZS posredovanje pobud in predlogov državnim organom, državnim institucijam in drugim subjektom na državni ravni. Izpostaviti velja posebej sodelovanje z Ministrstvom za infrastrukturo (MzI) ter Ministrstvom za okolje in prostor (MOP), v razpravah in javnih posvetovanjih o aktualnih energetskih in okoljskih temah. Sekcija si prizadeva v izmenjavo stališč tesneje vključiti MzI, saj je v tujini običajno minister, pristojen za energijo, vsaj častni član nacionalnega komiteja WEC.

  Sekcija SNK WEC bo predvidoma nadaljevala z organizacijo razprav — okroglih miz v okviru dogodka Razmislek o energetiki — Energy Policy Consideration.

  PREBERITE:

  WEC: Monitor energetskih izzivov v letu 2021 – vključena analiza Slovenije

  Svetovna energetska trilema 2020: Slovenija na odličnem 14. mestu

   

   Kontakt:

   Predsednik:
   dr. Ivan Šmon
   ivan.smon@elektro-gorenjska.si

   Podpredsednica:
   Karina Medved Bregar
   karina.medved-bregar@hse.si

   Predsedujoči:

   Predsednik Sekcije SNK WEC je dr. Ivan Šmon, predsednik uprave Elektra Gorenjska, podpredsednica je Karina Medved Bregar, svetovalka za energetske politike in EU zadeve iz HSE. Izvoljena sta bila oktobra 2020 na
   1. Zboru članov Sekcije SNK WEC in sta imenovana za obdobje petih (5) let.

   Člani:
   12