Sekcija SAEE

Kontakt:
saee@ezs.si

Predsedujoči:
Predsednica: mag. Sarah Jezernik
Podpredsednica: dr. Nevenka Hrovatin
Generalna sekretarka: mag. Tina Štrukelj

 

Člani:
36 aktivnih in 7 opazovalcev

 

Sekcija SAEE združuje člane Mednarodnega združenja za energetsko ekonomiko (International Association for Energy Economics – IAEE), ki ima sedež v Clevelandu, Ohio, ZDA.

Vsak, ki si želi sodelovati v organizaciji IAEE, se lahko pridruži kot:

  • aktivni član, ki ima pravico glasovati (in ki je član tako v IAEE kot v EZS in poravnava obveznosti iz obeh naslovov) ali
  • opazovalec(ki je član samo v IAEE in poravnava obveznosti le iz tega naslova).

SAEE trenutno združuje le posameznike – fizične osebe in posameznike kot pooblaščence gospodarskih družb. Pravne osebe lahko delujejo v SAEE kot institucionalni član ali preko posameznikov, ki jih pooblastijo za zastopanje v delovanju SAEE.

OPIS
Sekcija Slovensko združenje za energetsko ekonomiko (SAEE) je bila ustanovljena 15. julija 2015. Dva meseca za tem, 14. septembra 2015, ga je Mednarodno združenje za energetsko ekonomiko (International Association for Energy Economics – IAEE) potrdil za svojo 30. nacionalno podružnico.

SAEE sledi ciljem delovanja IAEE in si je v tem okviru zastavilo tudi svoje cilje::

  • povezovanje oseb, zainteresiranih za energetsko ekonomiko, z oblikovanjem foruma za strokovno razpravo,
  • zagotavljanje pogojev za strokovno razpravo in izmenjavo izkušenj,
  • pospeševanje strokovne komunikacije med osebami iz različnih držav in
  • izobraževanje s področja energetske ekonomike.