Sekcija Slovensko združenje za energetsko ekonomiko (SAEE)

Kontakt:
ezs@ezs.si

sarah.jezernik@plinovodi.si

tina.strukelj@plinovodi.si

Predsedujoči:
Predsednica: mag. Sarah Jezernik:
Podpredsednica: dr. Nevenka Hrovatin
Generalna sekretarka: mag. Tina Štrukelj

Člani:
26 aktivnih in 1 opazovalec (stanje februar 2020)

Sekcija Slovensko združenje za energetsko ekonomiko (SAEE) združuje člane Mednarodnega združenja za energetsko ekonomiko (International Association for Energy Economics – IAEE), ki ima sedež v Clevelandu, Ohio, ZDA.

Vsak, ki si želi sodelovati v organizaciji IAEE, se lahko pridruži kot:

  • aktivni član, ki ima pravico glasovati (in ki je član tako v IAEE kot v EZS in poravnava obveznosti iz obeh naslovov) ali
  • opazovalec (ki je član samo v IAEE in poravnava obveznosti le iz tega naslova).

Slovensko združenje za energetsko ekonomiko (SAEE) trenutno združuje le posameznike – fizične osebe in posameznike kot pooblaščence gospodarskih družb. Pravne osebe lahko delujejo v SAEE kot institucionalni član ali preko posameznikov, ki jih pooblastijo za zastopanje v delovanju SAEE.

OPIS
Sekcija SAEE je bila ustanovljena 15. julija 2015. Dva meseca za tem, 14. septembra 2015, ga je Mednarodno združenje za energetsko ekonomiko (International Association for Energy Economics – IAEE) potrdil za svojo 30. nacionalno podružnico.

SAEE sledi ciljem delovanja IAEE in si je v tem okviru zastavilo tudi svoje cilje:

  • povezovanje oseb, zainteresiranih za energetsko ekonomiko, z oblikovanjem foruma za strokovno razpravo,
  • zagotavljanje pogojev za strokovno razpravo in izmenjavo izkušenj,
  • pospeševanje strokovne komunikacije med osebami iz različnih držav in
  • izobraževanje s področja energetske ekonomike.

POROČILA O DELU:

Poročilo za leto 2019