Sekcija Slovensko združenje za energetsko ekonomiko (SAEE)

SAEE združuje člane Mednarodnega združenja za energetsko ekonomiko (International Association for Energy Economics – IAEE), ki ima sedež v Clevelandu, Ohio, ZDA.

Postopek
včlanitve

O IAEE

Ugodnosti
za člane

Manifest energetske
ekonomike

Koledar
dogodkov

Arhiv
dogodkov

Sekcija Slovensko združenje za energetsko ekonomiko (SAEE) združuje člane Mednarodnega združenja za energetsko ekonomiko (International Association for Energy Economics – IAEE), ki ima sedež v Clevelandu, Ohio, ZDA.

Vsak, ki si želi sodelovati v organizaciji IAEE, se lahko pridruži kot:

 • aktivni član, ki ima pravico glasovati (in ki je član tako v IAEE kot v EZS in poravnava obveznosti iz obeh naslovov) ali
 • opazovalec (ki je član samo v IAEE in poravnava obveznosti le iz tega naslova).

Slovensko združenje za energetsko ekonomiko (SAEE) trenutno združuje le posameznike – fizične osebe in posameznike kot pooblaščence gospodarskih družb. Pravne osebe lahko delujejo v SAEE kot institucionalni član ali preko posameznikov, ki jih pooblastijo za zastopanje v delovanju SAEE.

OPIS
Sekcija SAEE je bila ustanovljena 15. julija 2015. Dva meseca za tem, 14. septembra 2015, ga je Mednarodno združenje za energetsko ekonomiko (International Association for Energy Economics – IAEE) potrdil za svojo 30. nacionalno podružnico.

SAEE sledi ciljem delovanja IAEE in si je v tem okviru zastavilo tudi svoje cilje:

 • povezovanje oseb, zainteresiranih za energetsko ekonomiko, z oblikovanjem foruma za strokovno razpravo,
 • zagotavljanje pogojev za strokovno razpravo in izmenjavo izkušenj,
 • pospeševanje strokovne komunikacije med osebami iz različnih držav in
 • izobraževanje s področja energetske ekonomike.

POROČILA O DELU:
Poročilo za leto 2019 

Kontakt:
ezs@ezs.si
sarah.jezernik@plinovodi.si
tina.strukelj@plinovodi.si

Predsedujoči:
Predsednica: mag. Sarah Jezernik Konovšek
Podpredsednica: dr. Nevenka Hrovatin
Generalna sekretarka: mag. Tina Štrukelj

Člani:
23 aktivnih in 2 opazovalca
(stanje konec leta 2020)

Glavne aktivnosti v letu 2023:

Glavne predvidene aktivnosti SAEE v letu 2023 so:

 • tri redne seje, na katerih se poleg pregleda dela in aktualnih dogodkov izvedejo tudi predavanja s področja energetske ekonomike in managementa,
 • uresničevanje ciljev Manifesta energetske ekonomike, ki je bil noveliran leta 2022,
 • nadaljnje delo delovnih skupin SAEE v smeri mednarodnega sodelovanja, podpore mladim in razvoju upravljanja s človeškimi viri, uravnoteženja spolov,
 • povezovanje z ostalimi sekcijami, ki delujejo v okviru EZS ter s podpornimi organizacijami/združenji,
 • sodelovanje pri delu IAEE in na dogodkih IAEE (webinarji, itd.)
 • udeležba na srečanju vodij evropskih podružnic IAEE (European Affiliate Leaders Meeting),
 • aktivna udeležba z raziskovalnimi prispevki na konferencah IAEE.

Na prvi redni seji v letu 2023 bodo predstavljeni glavni poudarki in nagrajeni prispevki iz uspešno izvedene 3. konference SAEE, ki je potekala 21. oktobra 2022 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

POSTOPEK VČLANITVE

1.     Podpis pristopnih dokumentov
Vsi, ki bi si želeli pristopiti, lahko izpolnijo ali Aneks za pristop kot aktivni člani (Priloga 1) ali Aneks za pristop kot opazovalec (Priloga 2). Podpisan aneks v dveh izvodih se nato posreduje EZS – Sekcija SAEE bodisi preko pošte (na naslov Energetska zbornica, za Slovensko združenje za energetsko ekonomiko, Dimičeva 13, Ljubljana) bodisi preko elektronske pošte (skeniran dokument pošljite na ezs@ezs.si

2.     Ureditev članstva v IAEE
Vsakdo mora samostojno urediti včlanitev v mednarodno organizacijo International Asocciation for Energy Economics (IAEE) preko spletne strani:

https://www.iaee.org/en/membership/application.aspx

Cena letne članarine za posameznika znaša 100 USD.

3.     Ureditev članstva v EZS (samo za aktivne člane)
Za tiste, ki želijo postati aktivni člani, SAEE uredi včlanitev v EZS, ko prejme podpisan aneks. Letna članarina v EZS za namene izvajanja aktivnega članstva v SAEE znaša 50 EUR. Če se včlanjujejo posamezniki pooblaščenci pravnih oseb in so te pravne osebe člani EZS, imajo članarino v EZS že pokrito preko članstva pravne osebe (pooblastitelja) v EZS.

DOKUMENTI:

PRILOGA 1: Aneks za pristop k SAEE kot aktivni član
PRILOGA 2: Aneks za pristop k SAEE kot opazovalec

O IAEE

IAEE kot mednarodna organizacija z danes okrog 2.800 člani iz 110 držav povezuje vse zainteresirane za energetsko ekonomiko. Gre za interdisciplinarno in strokovno povezovanje. V združenju sodelujejo strokovnjaki iz prakse, raziskovalci, akademiki, študenti, predstavniki državnih institucij in regulatorjev ter drugi.

Glavni cilji IAEE so: olajševanje prostega pretoka informacij in izmenjave idej o energetskih vprašanjih (povezovanje in mreženje), omogočanje visokokakovostnih raziskav in razvoja ter izobraževanje študentov in energetskih strokovnjakov.

IAEE udejanja svoje poslanstvo zlasti z objavljanjem prispevkov v  vodilnih publikacijah in elektronskih medijih, kot npr. Energy Journal (od 1980) in Economics of Energy & Environmental Policy (od 2011). Pripravlja in organizira konference, vodi spletno bazo članstva in ureja podatkovno bazo za izobraževanje na področju energetske ekonomike.

UGODNOSTI ZA ČLANE

SAEE nudi različne ugodnosti svojim članom in je do danes pridobilo podporo sorodnih organizacij, med drugim Slovenskega združenja za energetiko (SZE), Društva ekonomistov elektrogospodarstva in premogovništva, Slovenskega nacionalnega komiteja Svetovnega energetskega sveta (SNK WEC), sekcij Eurelectric ter IPET, ki delujeta v okviru EZS.

Želimo se povezovati tudi z drugimi sorodnimi organizacijam.

MANIFEST ENERGETSKE EKONOMIKE

Sekcija SAEE je julija 2017 obelodanila Manifest energetske ekonomike.

Dokumenti:

Manifest energetske ekonomike v slovenščini
Manifest energetske ekonomike v angleščini
Manifest energetske ekonomike UVOD
ZA GLASOVANJE – Predlogi ukrepov za Manifest energetske ekonomike

Sledimo ideji, da prispevamo k trajnostnemu razvoju energetike in v ta namen oblikujemo delovne skupine, ki bodo aktivno delovale na področju spodbujanja razvoja vsaj petih predlaganih ukrepov v Manifestu. Trenutno smo oblikovali delovne skupine za naslednje ukrepe:

 1. Spodbujanje digitalizacije na področju energetike
 2. Spodbujanje trajnostne gradnje
 3. Optimalna uporaba energije v prometu
 4. Razvoj strateškega upravljanja s človeškimi viri
 5. Uvedba mehanizma obrnjene davčne obveznosti
 6. Spodbujanje izobraževanja mladih
 7. Dodatno izobraževanje zaposlenih na področju energetske ekonomike

»Vabimo vas, da si brošuro v celoti ogledate in se nam pridružite pri delu v delovnih skupinah! Veseli bomo vaših pripomb in pobud, saj naše delovanje temelji na povezovanju in odprti komunikaciji. Vse vaše pobude, predloge ali želje po dodatnih informacijah nam lahko posredujete na ezs@ezs.si pravi predsednica SAEE mag. Sarah Jezernik.

KOLEDAR DOGODKOV

Objavljamo pregled izobraževalnih dogodkov s področja energetske ekonomike: KOLEDAR ZA TEKOČE LETO

AKTUALNO!

Oktobra 2022 je potekala 3. Znanstvena konferenca SAEE. Zbornik na 188  straneh je na voljo TUKAJ.