Sestanek članov delovne skupine za hidroenergijo Eurelectric prvič v Sloveniji

22. 06. 2023

Na Energetski zbornici Slovenije (EZS) je 12. in 13. junija 2023 prvič potekal sestanek delovne skupine Eurelectric, ki so sestavljajo strokovnjaki na področju hidroenergije iz 20 različnih evropskih držav. Vlogo podpredsednice te delovne skupine je za obdobje dveh let lansko leto prevzela Karina Medved Bregar iz HSE.

Člani delovne skupine so izmenjali stališča o reformi zasnove trga z električno energijo s predstavnikom ACER Martinom Povhom, naslednji dan pa so si v organizaciji Savskih elektrarn Ljubljana (SEL), ki so v delovni skupini nadomestni član iz Slovenije, ogledali hidroelektrarno Medvode.

Vsi so si bili enotni, da je hidroenergija, ne samo v Sloveniji, ampak v celotni Evropi, pomemben element zanesljivosti oskrbe z električno energijo in nepogrešljiv obnovljiv vir energije, hkrati pa so črpalne hidroelektrarne še vedno največja tehnologija shranjevanja električne energije, zato mora biti vloga hidroenergije v energetskem sistemu ter pri doseganju podnebnih ciljev bolje prepoznana tako s strani odločevalcev kot s strani širše javnosti. Prav za slednje pa si delovna skupina Eurelectric nenehno prizadeva.

V okviru Evropskega združenja elektroenergetske industrije Eurelectric s sedežem v Bruslju deluje pet odborov in trenutno skupaj 17 delovnih skupin. Delovna skupina za hidroenergijo (WG Hydro) deluje v okviru odbora za proizvodnjo in okolje (Generation & Environment Committee).