Z ministrom za infrastrukturo o aktualnih energetskih temah

10. 06. 2022

V petek, 10. junija 2022, sta zasedala Upravni odbor (UO) in Skupščina Energetske zbornice Slovenije (EZS). Upravnemu odboru se je pridružil minister za infrastrukturo mag. Bojan Kumer s svojo ekipo in predstavil nekaj nalog, ki čakajo pristojne. V ospredje je postavil obnovljive vire energije (OVE) ter brezogljično dobavo. Želijo si, da bi Slovenija do leta 2030 dosegla vsaj nekaj postavljenih ciljev, glede OVE je jasno že sedaj, da 25-odstotni cilj OVE v svoji energetski mešanici ne bo dosežen niti v letih 2022 ali 2023. Poudaril je, da bodo morale družbe v državni lasti več vlagati v OVE. 

Energetsko zakonodajo bodo prenovili, kar bo zahteven proces. Pri elektriki ima Slovenija zanesljivost oskrbe v svojih rokah, ocenjuje minister, pri plinu pa je stvar drugačna. Z javno obravnavo sprememb Zakona o oskrbi s plini se daje poudarek obveznemu skladiščenju za vse države članice EU, sicer pa je to že “prvi korak k prenovi energetske zakonodaje”. 

Ministrstvo želijo reorganizirati tako, da bodo vse teme, povezane z energijo in umeščanjem v prostor, povezali “pod eno streho”. Umeščanje v prostor bo prioriteta v teh prvih mesecih mandata, saj je treba postopke skrajšati, predvsem za sončne elektrarne. Glede drugega jedrskega bloka (JEK2) pa je napovedal karseda transparentni postopek in nato referendum o končni odločitvi. 

Državna sekretarka mag. Tina Seršen je na seji izrazila prepričanje, da bo treba pri posodobitvi NEPN upoštevati tudi dejstva, kot so vojne, embargo na uvoz energentov, večjo ranljivost Slovenije v primerjavi s katerimi drugimi državami članicami Unije, zato potrebujemo strateški načrt ne le za diverzifikacijo virov, ampak s poudarkom na učinkoviti rabi energije (URE) in večji rabi OVE. Pri plinu je omenila podpisan meddržavni sporazum med Slovenijo in Italijo o solidarnostni pomoči pri oskrbi z zemeljskim plinom, ki je v postopku ratifikacije in naj bi bil do jeseni potrjen. 

EZS posveča pozornost socialnemu dialogu 

Upravni odbor se je posvetil tudi socialnemu dialogu, saj je EZS podpisnik tako Kolektivne pogodbe elektrogospodarstva Slovenije (KPES) kot Kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije (KPPS). Upravni odbor EZS se je seznanil s podpisom in objavo dveh aneksov h kolektivnim pogodbam – Aneksom št. 1 h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije (KPPS) ter Aneksom št. 3 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije (KPES) – v Uradnem listu RS, št. 79/2022

Sprejeto Letno poročilo EZS za leto 2021 

Upravni odbor EZS je tudi predlagal skupščini, da sprejme Letno poročilo EZS za leto 2021. Skupščina je Letno poročilo EZS za leto 2021 potrdila.