Ana Vučina Vršnak

20. avgusta, 2020

Mnenje EZS o prihodnjem razvoju energetike v RS: Pod »zeleno« črto se bomo našli vsi

Ali lahko zdaj že 7,8 milijarde ljudi po vsem svetu karkoli poveže bolj kot en virus? Lahko, kajti tudi podnebne spremembe so grožnja vsem nam. mag. […]
17. avgusta, 2020

Aneks št. 1 h KPES

Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 41/2017). Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) kot stranka […]
30. julija, 2020

Intervju: Modernizacija sistemov daljinskega ogrevanja je neobhodna

Preberite intervju z Ljubom Germičem, predsednikom Sekcije za daljinsko ogrevanje pri Energetski zbornici Slovenije (EZS) za Megavat, interno revijo Energetike Ljubljana, julij 2020. Intervju v PDF.
29. junija, 2020

Razlaga Kolektivne pogodbe za elektrogospodarstvo (KPES)

Razlage Kolektivne pogodbe za elektrogospodarstvo (KPES) so objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije (UL RS), št. 90 / 24. 6. 2020 / Stran 3353. Komisija za […]