Aneks št. 6 h KPES

Aneks št. 6 h KPES

Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/2006) kot stranka na strani delodajalcev: – Energetska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik mag. Aleksander Mervar, in kot stranka na strani delojemalcev: – Sindikat...