15. obletnica ustanovitve EZS

15. obletnica ustanovitve EZS

EZS letos junija obeležuje 15. obletnico od ustanovitve. Energetska zbornica Slovenije (EZS) je bila ustanovljena 15. junija 2007 in v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani vpisana 29. oktobra istega leta. Delovati je začela 1. januarja 2008. NEKAJ AKTUALNIH...
Aneks št. 1 h KPPS

Aneks št. 1 h KPPS

Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/2006) kot stranka na strani delodajalcev: – Energetska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Marjan Eberlinc, in kot stranki na strani delojemalcev: – Sindikat...
Aneks št. 1 h KPPS

Aneks št. 3 h KPES

Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/2006) kot stranka na strani delodajalcev:  – Energetska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Marjan Eberlinc,  in  kot stranka na strani...