Prioritete dela sekcij EZS v letu 2022

Prioritete dela sekcij EZS v letu 2022

V okviru EZS deluje šest sekcij in vse načrtujejo dejavno leto 2022. Preverite, kaj se pričakuje v tem letu in kakšne bodo prednostne naloge sekcij EZS. Sekcija Eurelectric Člani slovenske Sekcije Eurelectric se redno udeležujejo sestankov delovnih skupin v okviru...
Aneks št. 2 h KPES

Aneks št. 2 h KPES

Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/2006) kot stranka na strani delodajalcev: – Energetska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Marjan Eberlinc, in kot stranka na strani delojemalcev: – Sindikat...