Prioritete dela sekcij EZS v letu 2024

Prioritete dela sekcij EZS v letu 2024

V okviru EZS deluje šest sekcij in vse načrtujejo dejavno leto 2024. Preverite, kaj se pričakuje v tem letu in kakšne bodo prednostne naloge sekcij EZS. Sekcija Eurelectric Eurelectric je evropsko združenje elektroenergetike, ustanovljeno leta 1989, ki danes vključuje...
Aneks št. 3 h KKPS

Aneks št. 3 h KKPS

Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) kot stranka na strani delodajalcev: Energetska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Aleksander Mervar, in kot stranka na strani delojemalcev: Sindikat...