Aneks št. 4 h KPES

Aneks št. 4 h KPES

Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) kot stranka na strani delodajalcev: – Energetska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Marjan Eberlinc, in kot stranka na strani delojemalcev: – Sindikat delavcev...