Aneks št. 3 h KKPS

Aneks št. 3 h KKPS

Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) kot stranka na strani delodajalcev: Energetska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Aleksander Mervar, in kot stranka na strani delojemalcev: Sindikat...