V nastajanju nova, šesta sekcija EZS

19. 06. 2020

V petek, 19. junija 2020, je zasedal upravni odbor (UO) Energetske zbornice Slovenije (EZS).

Člani so obravnavali delo EZS v obdobju od februarja do junija, torej od zadnje seje UO EZS. V tem času je izbruhnila epidemija COVID-19, informacijo o stanju v energetiki na vrhuncu epidemije je EZS pripravila 27. marca (več v sporočilu, objavljenem na spletni strani EZS TUKAJ). Tik pred izbruhom epidemije je Evropsko združenje elektroenergetske industrije Eurelectric obelodanilo dokument »15 zavez odjemalcem«, ki ga je podpisalo 92 energetskih akterjev, med njimi EZS (več v sporočilu, objavljenem na spletni strani EZS TUKAJ). Člani UO so bili seznanjeni z vsemi 15 zavezami, ključno sporočilo dokumenta pa je: elektroenergetski sektor je vsem odjemalcem v procesu energetskega prehoda »pravi partner« pri ogljično nevtralnih električnih rešitvah, predvsem energetski učinkovitosti, obnovljivih virih ter e-mobilnosti.

Člani UO so na zasedanju omenili tudi ukrepe vlade za omilitev in odpravo posledic epidemije koronavirusa. Poudarili so, da so za prihodnji razvoj slovenskega gospodarstva ključni tudi energetski infrastrukturni projekti, še posebej bi veljalo izkoristiti vse obnovljive vire, ki so na voljo. To je UO poudaril že v svojih sprejetih stališčih februarja letos pri razpravi o Celovitem nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). Upravni odbor EZS je ponovil, da je izrednega pomena čim višja stopnja energetske samozadostnosti države. To pride še toliko bolj do izraza v kriznih razmerah, ko države poskrbijo v prvi vrsti same zase.

Člani UO so na seji obravnavali predlog društva Slovenski nacionalni komite Svetovnega energetskega sveta (SNK WEC) za ustanovitev sekcije v okviru EZS, ki ga je podal predsednik društva SNK WEC dr. Ivan Šmon v imenu Elektra Gorenjska kot člana EZS. Upravni odbor je soglašal z ustanovitvijo Sekcije Slovenski nacionalni komite Svetovnega energetskega sveta (Sekcija SNK WEC) kot sekcije pri Energetski zbornici Slovenije. V okviru EZS sedaj deluje pet sekcij:

Upravni odbor je izvršnega direktorja EZS Antona Colariča pooblastil za usklajevanje ter podpis pogodbe o ustanovitvi in oblikovanju nove Sekcije SNK WEC.

Zasedala je tudi skupščina EZS. Upravni odbor EZS je predlagal skupščini, da sprejme Letno poročilo EZS za leto 2019. Skupščina je Letno poročilo EZS za leto 2019 potrdila.